DN có thể được hưởng lãi suất vay chỉ từ 2,8%/năm nếu cam kết bán ngoại tệ hoặc giới thiệu khách hàng bán ngoại tệ thành công cho Vietcombank. Các DN không có nguồn ngoại tệ để bán hoặc giới thiệu bán cho NH sẽ được áp dụng mức lãi suất tham chiếu cộng thêm một phần bù rủi ro chênh lệch tỉ giá phù hợp. Ngoài việc giảm thiểu chi phí tài chính, an tâm đẩy mạnh sản xuất, mở rộng hoạt động, DN tham gia chương trình này cũng sẽ được Vietcombank tư vấn các gói giải pháp tài chính riêng phù hợp với đặc thù kinh doanh của mình, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích tổng thể của DN.