Ông lớn thận trọng

Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm qua đạt 8.212 tỷ đồng, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Nhờ kiểm soát tốt chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ xấu của Vietcombank tiếp tục giảm mạnh và hiện ở mức 1,44%, giảm 0,4% so với cuối năm 2015. Thế nhưng, tỷ lệ quỹ dự phòng rủi ro/nợ xấu duy trì ở mức cao (khoảng 121%). Vì vậy, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Hội đồng Quản trị (HĐQT) Vietcombank đề ra cho năm 2017 khá thận trọng, nhất là với chỉ tiêu lợi nhuận.

Theo đó, tổng tài sản Vietcombank dự kiến tăng 11%, tín dụng tăng 18%, huy động vốn từ nền kinh tế tăng 15%; tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1,5% và lợi nhuận trước thuế chỉ tăng 12% (9.200 tỷ đồng). Trong khi đó, đánh giá về triển vọng kinh doanh 2017 của Vietcombank, Công ty chứng khoán Ngân hàng Ngoại thương (VCBS) cho rằng, Vietcombank tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, do giảm chi phí dự phòng và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cốt lõi. Thêm vào đó, một yếu tố nữa sẽ đóng góp vào lợi nhuận Vietcombank năm 2017 là thu nhập ngoài lãi giả định tăng trưởng 10,23%, trong đó thu từ dịch vụ vẫn giữ mức tăng trưởng cao 15%...

Lũy kế cả năm qua, lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đạt 7.734 tỷ đồng, sau thuế lợi nhuận còn 6.248 tỷ đồng. Năm qua, con số dự phòng rủi ro mà BIDV đã trích lập là không nhỏ. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2016, BIDV đã phải trích lập gần 7.000 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức 1,47% tổng dư nợ. Vì vậy, khi nói đến chỉ tiêu lợi nhuận dự kiến trình cổ đông trong kỳ đại hội cổ đông thường niên tới đây, một lãnh đạo cấp cao của nhà băng này cho biết, HĐQT và Ban điều hành Ngân hàng sẽ cân nhắc để đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp cả năm. Theo đó, chỉ tiêu lợi nhuận nhà băng này đề ra cho năm 2017 ước chỉ tăng chưa tới 10%.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã lên kế hoạch tăng trưởng lợi nhuận 10% năm 2017. Theo kế hoạch phát triển kinh doanh, năm 2017, Agribank sẽ tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 14 - 18% so với năm 2016. Trong đó, tỷ trọng cho vay nông nghiệp, nông thôn khoảng 70%; thu dịch vụ tăng 20%. Lợi nhuận tăng tối thiểu 10%.

Năm 2016, lợi nhuận của Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) ước đạt 8.250 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015, hoàn thành 104% kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề ra. Đến cuối năm 2016, tỷ lệ nợ xấu của Vietinbank chỉ dưới 1%, song nhà băng này vẫn chưa tiết lộ chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017, mà chỉ cho biết ở mức phù hợp.

Nhà băng nhỏ cân nhắc

Tuy đạt xấp xỉ chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2016 với hơn 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, nhưng ông Ngô Thanh Tùng, Thành viên HĐQT và Luật sư trưởng của Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho biết, kế hoạch lợi nhuận xây dựng trình cổ đông trong kỳ đại hội tới đang được cân nhắc kỹ. Bởi dự phòng rủi ro vẫn là áp lực trong việc đưa ra chỉ tiêu lợi nhuận năm nay, do quan điểm của HĐQT Eximbank là trích đầy đủ dự phòng để đảm bảo hoạt động. Tỷ lệ nợ xấu của Eximbank đến cuối năm 2016 vẫn xấp xỉ mức 3%.

Tuy Ngân hàng Phương Đông (OCB) đã hoàn thành vượt bậc các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra năm 2016 với nhiều chỉ số khả quan, lợi nhuận đạt 484 tỷ đồng, vượt 108% kế hoạch năm và bằng 181% cùng kỳ năm trước; tổng tài sản tăng trưởng 29%, đạt 63.834 tỷ đồng; tổng dư nợ tăng trưởng 35%, đạt 39.607 tỷ đồng; tổng huy động tăng trưởng 57%, đạt 46.192 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu giảm về mức 1,51%. Các chỉ số an toàn được OCB tuân thủ nghiêm ngặt, hướng đến các chuẩn mực theo Basel II. Nhưng theo ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT OCB, chỉ tiêu lợi nhuận ngân hàng đặt ra cho năm nay cũng chỉ cao hơn 10% so với mức đạt được năm vừa rồi.

Thực tế, không chỉ ở các ngân hàng thương mại quy mô có vốn nhà nước đạt lợi nhuận cao năm qua, mà ngay cả khối cổ phần tốp sau cũng có nhiều nhà băng hoàn thành, thậm chí vượt chỉ tiêu năm 2016. Ngân hàng Á Châu (ACB) vượt chỉ tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm 2016 ở mức trên 1.500 tỷ đồng trước thuế; Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), TMCP Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)… cũng đạt mức lợi nhuận hàng ngàn tỷ đồng. Thế nhưng, áp lực dự phòng rủi ro chưa giảm khi tiến trình xử lý nợ xấu khó đẩy nhanh vẫn là rào cản buộc các nhà băng cân nhắc chỉ tiêu kinh doanh năm 2017.

Theo Báo Đầu Tư