Các lĩnh vực/ngành nghề dịch vụ mà pháp luật Việt Nam quy định phải ký quỹ như: Tư vấn du học, cho thuê lại lao động, kinh doanh bảo hiểm, bán hàng đa cấp, lữ hành quốc tế, dịch vụ việc làm, kinh doanh tạm nhập - tái xuất... Sản phẩm đáp ứng mong đợi của khách hàng thông qua mức lãi suất tiền gửi có kỳ hạn hấp dẫn được áp dụng theo sản phẩm tiền gửi rút gốc linh hoạt. Kỳ hạn trả lãi linh hoạt từ 1 tháng đến 36 tháng theo tiêu chí kỳ hạn càng dài lãi suất càng cao. Đồng thời, sản phẩm có thời gian ký quỹ linh hoạt, lãi suất cạnh tranh tùy từng loại hình ký quỹ, an toàn khi giao dịch.