Với dân số hơn 1,2 triệu người, Lâm Đồng hiện có 1 huyện nghèo và 73 xã thuộc vùng khó khăn. Bởi vậy, việc giảm nghèo, giải quyết việc làm, ổn định đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, luôn là một trong những mối quan tâm hàng đầu của tỉnh.

Cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị xã hội

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng hiện có mạng lưới tín dụng gần 3.000 tổ tiết kiệm và vay vốn ở tất cả các thôn, buôn, tổ dân phố; và 147 điểm giao dịch tín dụng ở tất cả các xã của 12 huyện và thành phố của tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Phó GĐ Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng, cho biết: Trong 3 năm qua, Chi nhánh đã chuyển tải hơn 1.700 tỉ đồng của 11 chương trình tín dụng chính sách cho hơn 105.000 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách vay vốn để phát triển kinh tế, mở rộng sản xuất, XĐGN... Hoạt động cho vay vốn ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng đã có những tác động tích cực đến các dự án... lớn của tỉnh đang triển khai trên địa bàn như chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới...; góp phần không nhỏ vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số. Số liệu thống kê của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng cho thấy: Nguồn vốn của chi nhánh, trong 3 năm qua, đã giúp cho hơn 6.100 hộ thoát nghèo, tạo việc làm cho hơn 5.200 lao động, giúp cho hơn 8.600 học sinh - sinh viên vay vốn trang trải chi phí học tập, giúp hơn 230 lao động đi làm việc ở nước ngoài, giúp xây dựng gần 38.000 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường...

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến nhìn nhận: “Với cách làm cho vay ủy thác thông qua các tổ chức chính trị - xã hội, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng không những đưa đồng vốn đến người nghèo và các đối tượng xã hội để tổ chức sản xuất, vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu mà còn góp phần vào việc củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội tham gia với hệ thống NHCSXH cho vay vốn ủy thác”.

Là người bạn đồng hành tin cậy

Công tác giảm nghèo của tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua có sự đóng góp rất quan trọng của hệ thống NHCSXH Việt Nam với “người đại diện” tại Lâm Đồng là Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng. Cũng theo đánh giá của Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng trong những năm qua thực sự là người bạn đồng hành đáng tin cậy của người nghèo vá các đối tượng chính sách trong tỉnh; đồng thời, hệ thống này còn là công cụ đắc lực của Đảng bộ và chính quyền địa phương triển khai thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Có thể nói, trong kết quả giảm tỉ lệ hộ nghèo của Lâm Đồng từ 6,31% năm 2012 xuống còn 2,75% vào cuối năm 2014 vừa qua và sẽ còn dưới 2% vào cuối năm 2015 này có một phần đóng góp đáng ghi nhận của hệ thống NHCSXH, mà trực tiếp là Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng. Đặc biệt, mới đây, thực hiện chính sách của Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo (Quyết định 28/2015/QĐ-TTg ngày 21.7.2015), UBND tỉnh Lâm Đồng đã giao kế hoạch cho vay hộ mới thoát nghèo tỉnh Lâm Đồng cho Chi nhánh NHCSXH Lâm Đồng là 50 tỉ đồng. Bà Nguyễn Thị Huệ cho biết, hiện các địa phương đang tiến hành bình xét và lên danh sách đối tượng vừa mới thoát nghèo hội đủ các điều kiện để vay vốn thông qua các đoàn thể chính trị - xã hội của địa phương; và từ nay đến cuối năm, nguồn vốn 50 tỉ đồng này sẽ được đưa đến các đối tượng.

“Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Lâm Đồng trong việc thực hiện các chính sách về giảm nghèo nhanh và bền vững, đồng thời thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển, mang lại kết quả to lớn trong giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo của tỉnh” - Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết thêm.