Nhằm ứng phó với các thách thức trong khu vực, Tổng thống Thein Sein nhấn mạnh các thành viên GMS cần tăng cường hợp tác hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực như ứng phó biến đổi khí hậu, sử dụng năng lượng và tài nguyên thiên nhiên hiệu quả, an ninh lương thực, phát triển nguồn nhân lực.  Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước sông Mêkông có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển chung của khu vực.

Trong 10 năm tới, các nước phải nỗ lực hơn nữa để thực hiện tiến trình hợp tác với nhiều nội dung phức hợp. Hội nghị đã thông qua khung chiến lược GMS giai đoạn 2012-2022 làm cơ sở và định hướng cho phát triển hợp tác kinh tế tiểu vùng;  Các nhà lãnh đạo đã thống nhất tổ chức hội nghị cấp cao GMS-5 tại Thái Lan trong năm 2014.   

H.L (Theo TTXVN)