Các núi đá vôi ở Kiên Giang chủ yếu tập trung ở huyện Kiên Lương và thị xã Hà Tiên. Hệ thống núi đá vôi ở Kiên Giang tuy có diện tích nhỏ, chỉ khoảng 3,6km2 nhưng chứa đựng một nguồn tài nguyên đa dạng sinh học rất cao, có khoảng 322 loài thực vật, hệ động vật phong phú với 155 loài động vật có xương sống, trong đó một số loài chim, thú quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng, đặc biệt là quần thể voọc bạc Đông Dương.

Tuy vậy đến nay, khu vực này vẫn thiếu quy hoạch cụ thể về ranh giới đất đai, thiếu các chương trình hoạt động cụ thể, đồng bộ để bảo tồn các giá trị cảnh quan và tài nguyên đa dạng sinh học trong khu vực này.