Theo đó, văn bản 3623 do Chủ tịch Đặng Quốc Khánh ký nêu rõ: Vụ việc Cty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh xả thải gây ra sự cố môi trường biển và một số doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chôn lấp chất thải rắn, đổ rác thải không đúng quy định trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và một số địa điểm khác trong thời gian qua đã gây hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

 Để xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong các vụ việc trên, UBND tỉnh yêu cầu: Giám đốc các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Công an tỉnh, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Kỳ Anh theo chức năng, nhiệm vụ xác định trách nhiệm của đơn vị mình, tổ chức tự kiểm điểm và chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan để Formosa xả thải gây sự cố môi trường, việc chôn lấp chất thải công nghiệp lẫn nguy hại không đúng quy định.

 Tự nhận hình thức kỷ luật và có hình thức kỷ luật nghiêm theo quy định của pháp luật; gửi Sở Nội vụ và báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15.8. Khi tổ chức kiểm điểm phải báo cáo, mời lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Nội vụ dự để theo dõi, chỉ đạo.

 Giám đốc Sở Nội vụ đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị; căn cứ quy định hiện hành, kiểm tra, soát xét quy trình tổ chức kiểm điểm và việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức có vi phạm phù hợp với mức độ vi phạm; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm theo quy định đối với những trường hợp thuộc thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20.8.

Trước đó, vào đầu tháng 4.2016, Cty Formosa Hà Tĩnh xả thải đầu độc biển gây nên thảm họa cá chết ở 4 tỉnh Miền trung. Sự việc càng thêm bức xúc khi đến đầu tháng 7, lực lượng chức năng phát hiện bùn thải của Formosa được Cty Môi trường đô thị Kỳ Anh chôn lấp hàng trăm tấn trái phép ở trang trại thuộc phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh. Kết quả sau khi lấy mẫu phân tích đó là bùn thải chứa chất độc xyanua vượt ngưỡng cho phép.

 Clip cá chết ở biển Quảng Bình do Formosa Hà Tĩnh đầu độc biển
Rác thải của Formosa được chôn lấp trái phép ở trang trại thuộc phường Kỳ Trinh, TX.Kỳ Anh.