Các nhà khoa học đề nghị nên quy hoạch thủy lợi ĐBSCL phù hợp tình hình mới nhằm chống lại những tác động từ phía thượng nguồn.

Ước tính từ nay đến năm 2050 cần khoảng 171.000 tỉ đồng xây các công trình thủy lợi đối phó với biến đổi khí hậu...