Theo đó, vào ngày 26.2 tới, Citenco cùng Đoàn khối doanh nghiệp TPHCM, phối hợp với UBND quận Phú Nhuận, Quận đoàn quận Phú Nhuận và UBND các phường 2 và phường 17, quận Phú Nhuận, tổ chức buổi lễ ra quân thực hiện chương trình “Cải thiện môi trường, cảnh quan tại tuyến kênh Nhiêu Lộc” trên địa bàn phường 2 và phường 17 – quận Phú Nhuận năm 2017.

Các đoàn viên thanh niên của Citenco đang thực hiện thu dọn rác trên bờ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên, thanh niên và người dân về công tác bảo vệ môi trường; từng bước làm thay đổi hành vi, xây dựng nếp sống văn minh thân thiện với môi trường góp phần xây dựng TPHCM xanh, sạch, đẹp; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh thiếu niên trong tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Công nhân Citenco đang vớt rác làm sạch kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

Qua đó, tạo phong trào hành động sôi nổi, rộng khắp trong đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng chất hoạt động phong trào tại cơ sở, đặc biệt là tại khu phố. Đây cũng là hoạt động hưởng ứng “Tháng Thanh niên năm 2017”, với chủ đề “Chung tay xây dựng văn minh đô thị và nông thôn mới”

Nhân dịp này, các bên sẽ ký kết liên tịch công tác bảo vệ môi trường; đồng thời, ra mắt và  triển khai các mô hình như: “công viên không rác”, đội “phản ứng nhanh” bảo đảm an toàn giao thông, đội “truyên truyền ý thức xây dựng văn minh đô thị…”…

Cảnh quan kênh Nhiêu Lộc sẽ sạch đẹp hơn trong tương lai.

Ngoài ra, dưới sự chủ trì của Citenco, còn có một số mô hình khác có chức năng vệ sinh môi trường đô thị như: Đội hình “thực hiện vớt rác trên kênh, thả 1.000 con cá”, đội hình “Hỗ trợ tổ chức  sân chơi phân loại rác tại nguồn” cho đoàn viên, thanh niên, tổ chức 20 chương trình sân chơi phân loại rác tại nguồn cho đoàn viên, đội viên, học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, tổ chức 2 “hành trình trải nghiệm cuộc sống” (một ngày làm công nhân vệ sinh thu gom rác tuyến kênh Nhiêu Lộc).…