Chiến thắng Chi khu Ngã Năm (năm 1968) đã giải phóng hoàn toàn chi khu đầu tiên của địch ở vùng ĐBSCL. Chiến thắng này là một thắng lợi có ý nghĩa to lớn, làm sa sút tinh thần và uy thế của địch, làm tăng nhuệ khí của quân dân ta. Để tôn vinh những sự kiện nổi bật trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng giải phóng dân tộc, phát huy giá trị của di tích cách mạng, Bộ VHTTDL đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình “Tượng đài chiến thắng Chi khu Ngã Năm” với kinh phí đầu tư khoảng 21 tỉ đồng. Theo kế hoạch, công trình xây dựng năm 2014 với phần thiết kế chung của công trình cao 22m, xây dựng trên diện tích 3.144m2, 2 mặt tiền đường Hùng Vương và có hướng chính nhìn ra sông Ngã Năm. Tại khu vực xây dựng còn có các hạng mục: Khu công viên, nhà tưởng niệm, khuôn viên trồng cây cảnh...