Đây là sự quan tâm của chính quyền địa phương, cơ quan BHXH huyện và doanh nghiệp đối với đội ngũ thanh niên xung phong của huyện nhà. Món quà là thẻ BHYT thể hiện tính nhân văn, kịp thời động viên và nhằm giúp đỡ, động viên hội viên Hội cựu Thanh niên xung phong vơi bớt khó khăn, có niềm tin hơn vào cuộc sống. Đặc biệt là giúp họ giảm bớt các chi phí khám, chữa bệnh khi điều trị tại các cơ sở y tế.