Nỗ lực giao dịch chữ ký số

Trong năm 2016, BHXH tỉnh đã hoàn thành việc lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT với 293.283 hộ, tương ứng 1.219.729 lượt người (đạt 100,5% dân số tỉnh). Tỉ lệ đồng bộ hóa dữ liệu là 849.848 lượt người (đạt 101%). Theo ông Lê Hùng Chính - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, đơn vị đã triển khai hệ thống thông tin giám sát BHYT tại các cơ sở y tế. Theo đó, hiện có 160/160 cơ sở y tế kết nối thông tin dữ liệu BHYT.

Ông Lê Hùng Chính cho biết thêm, kết thúc công tác 2016, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ quan chức năng như thanh tra tỉnh, công an tỉnh, thanh tra lao động thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành, thu nợ tại các đơn vị sử dụng lao động; thực hiện kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, phối hợp kiểm tra, thanh tra 243 đơn vị. Qua thanh tra, kiểm tra, BHXH tỉnh đã đề nghị Sở LĐTBXH ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 đơn vị sử dụng lao động với số tiền 97,6 triệu đồng. Đặc biệt, ứng phó với thực trạng nợ đọng BHXH kéo dài, BHXH tỉnh đề nghị truy đóng BHXH, BHYT, BHTN với tổng số tiền 594,3 triệu đồng cho người lao động, truy thu số tiền hưởng trợ cấp BHXH không đúng quy định hơn 53 triệu đồng.

Đầu năm 2017, BHXH tỉnh tiếp tục triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Hiện nay, việc thực hiện giao dịch điện tử với đơn vị tham gia BHXH, BHYT (đến nay đã có 4.937 đơn vị tham gia giao dịch chữ ký số), đạt 100%. Công tác triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ qua bưu điện cũng được tăng cường. Đến nay, toàn tỉnh đã có 16.118 lượt hồ sơ nhận qua bưu điện và 30.089 lượt trả hồ sơ qua bưu điện. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cũng tập trung phối hợp với hệ thống bưu điện, ngân hàng chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN qua chi trả trực tiếp và tài khoản ATM.

Theo ông Chính, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật BHXH, BHYT, đối thoại trực tiếp với các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân tại cơ sở, đặc biệt là nhân dân xã đảo luôn được BHXH tỉnh quan tâm. Qua phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các sở, ngành, đoàn thể, 16 hội nghị cấp tỉnh và 20 hội nghị cấp huyện, tuyên truyền trực tiếp cho hơn 22.930 lượt người dân tại các địa bàn dân cư đã được tổ chức. Đáng chú ý, 3.315 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia đối thoại tại 47 hội nghị về lĩnh vực BHXH. Riêng người lao động tại huyện Vạn Ninh, Nha Trang, Diên Khánh, Cam Ranh, Ninh Hòa và Khánh Vĩnh được tổ chức 6 hội thi tìm hiểu pháp luật về BHXH, BHYT.

Đẩy mạnh chuyển sổ BHXH cho NLĐ

Dù đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ nhưng thực trạng một số doanh nghiệp chưa kịp thời xây dựng thang bảng lương, phụ cấp lương, chuyển xếp lương theo quy định của Nhà nước, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động đủ điều kiện và tham gia chưa đúng mức so với lương thực tế... đã ảnh hưởng đến người lao động và tham gia BHXH.

Ông Chính cho biết, tình trạng nợ đọng vẫn tồn tại mà chưa khắc phục triệt để, tỉ lệ nợ tính trên số kế hoạch thu được giao đã kéo giảm dần, nhưng số đơn vị nợ vẫn còn lớn và số nợ có xu hướng gia tăng. “Tổng số nợ tính đến thời điểm hiện tại là 224.070 triệu đồng, chiếm 8,28% tỉ lệ nợ trên số kế hoạch đã trừ khoanh nợ. Trong đó, nợ BHXH từ 1 tháng trở lên đến dưới 6 tháng là 84.562 triệu đồng và nợ BHXH từ 6 tháng trở lên là 63.107 triệu đồng” - ông Chính nói.

Bên cạnh đó, việc triển khai hệ thống thông tin giám định BHXH của Chính phủ gặp khó khăn. Một số đơn vị chưa kết xuất được dữ liệu hằng ngày theo quy định của Bộ Y tế (hiện mới chỉ có 25% cơ sở y tế thực hiện kết xuất dữ liệu hằng ngày theo quy định), chưa chuẩn hóa danh mục dùng chung, trình độ công nghệ thông tin, nhất là cán bộ ở các xã, phường còn hạn chế, vẫn còn một số cơ sở y tế chưa thực hiện áp giá thủ thuật theo đúng quy định.

Vì vậy, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả kết nối với hệ thống thông tin giám định, giám định tập trung trên hệ thống về chi phí khám, chữa bệnh BHYT của ngành BHXH. Triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, nhất là đẩy mạnh thực hiện chuyển sổ BHXH cho người lao động... theo kế hoạch của BHXH VN.