STB vừa có văn bản gửi UBCK và HSX giải trình về ý kiến nhấn mạnh trên BCTC kiểm toán và những khác biệt giữa báo cáo trước và sau kiểm toán. Theo ý kiến nhấn mạnh PWC, Sacombank đã ký thỏa thuận với ông Đặng Văn Thành- nguyên Chủ tịch HĐQT Sacombank và ông Đặng Hồng Anh- nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Sacombank vào ngày 5.12.2012. Theo thỏa thuận này, Sacombank đồng ý sử dụng 79.842.647 CP (7,435% vốn cổ phần của Sacombank) của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh để thanh toán các khoản cho vay, đầu tư trái phiếu và phải thu khác với tổng trị giá 1.596.853 triệu đồng.

Ông Đặng Văn Thành và Đặng Hồng Anh trong hợp đồng cũng ủy quyền cho HĐQT STB được toàn quyền mua, bán định đoạt, sở hữu số lượng CP như trong thỏa thuận. Các CP này được STB phân loại là tài sản xiết nợ trong các BCTC cho năm kết thúc ngày 31.12.2012 của STB. STB cũng đã thông báo cho NHNN, HSX trong công văn ngày 12.3 vừa qua về thỏa thuận cấn trừ này. Trong bản giải trình, STB còn cho biết thêm NH đã có kế hoạch xử lý tài sản này chậm nhất ngày 31.5 tới.

Trong thuyết minh BCTC riêng năm 2012, Sacombank cho biết, NH đã sử dụng 7,435% tỉ lệ sở hữu CP trong STB (tương đương 79.842.647 CP) của ông Đặng Văn Thành và ông Đặng Hồng Anh theo giá thỏa thuận là 20.000 đồng/CP để cấn trừ với khoản phải thu 171.737 triệu đồng từ Cty Tín Việt, cấn trừ toàn bộ số dư còn lại là 1.425.116 triệu đồng cho các khoản vay dưới đây theo hợp đồng ủy quyền không hủy ngang được ký giữa STB và ông Đặng Văn Thành và Đặng Hồng Anh: Khoản cho vay Cty địa ốc Sài Gòn Thương Tín; khoản đầu tư vào trái phiếu phát hành bởi Cty địa ốc Sài Gòn Thương Tín, khoản cho vay Cty Thành Thành Công, khoản đầu tư của STB vào trái phiếu do Thành Thành Công phát hành, khoản đầu tư vào trái phiếu phát hành bởi Cty Đặng Huỳnh, khoản vay cho Cty Thành Ngọc.

Bên cạnh đó, ý kiến thứ hai của PWC cho biết, STB đã cho một số Cty vay các khoản có giá trị lớn nhằm mục đích kinh doanh địa ốc với kỳ hạn là 1 năm. Tổng giá trị của các khoản vay này tại ngày 30.11.2012 và 31.12.2012 tương ứng là 7.954.894 triệu đồng và 9.019.894 triệu đồng. Tại ngày 30.11.2012 và 31.12.2012, các khoản cho vay này vẫn còn nằm trong hạn và được phân loại trong nhóm 1 - nợ đủ tiêu chuẩn.

Dựa theo bằng chứng thu thập được của PWC thì các khoản cho vay này được cấp chưa phù hợp theo quyết định của NHNN liên quan tới quy chế cho vay của các TCTD và Luật các TCTD xét trên khía cạnh điều kiện cho vay, thẩm định, quyết định cho vay và kiểm tra việc sử dụng vốn vay. Tuy nhiên, theo giải trình của STB, các khoản vay này theo lộ trình đang được khách hàng trả nợ từng phần theo kế hoạch và sẽ tất toán hết nợ trong năm 2013.