Đây là năm thứ 7 Sealed Air tham gia với tư cách là nhà tài trợ chính của dự án. Đại diện Sealed Air - ông Stefan Phang cho biết, trong suốt 6 năm qua, Sealed Air đã phối hợp với AIP triển khai chương trình giáo dục ATGT và trao tặng hơn 1.814 MBH cho trẻ em.

Ngoài việc trao tặng MBH còn có các chương tập huấn về ATGT và đội MBH cho trẻ em,  giáo viên và cha mẹ học sinh, tổ chức ngày hội ATGT toàn trường và lắp đặt các biển quảng cáo nhắc nhở cha mẹ học sinh đội mũ cho con em mình.