THỨ TRƯỞNG BỘ GDĐT NGUYỄN VINH HIỂN: “Chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ bớt hàn lâm, tăng trải nghiệm”

Nhìn chung, chương trình hiện nay còn nghiêng về trang bị kiến thức lý thuyết, chưa thật sự thiết thực, chưa coi trọng kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức; chưa đáp ứng các yêu cầu về mục tiêu giáo dục đạo đức, lối sống. Hình thức tổ chức giáo dục chủ yếu là dạy học trên lớp, chưa coi trọng việc tổ chức hoạt động xã hội, hoạt động trải nghiệm. Phương pháp giáo dục và đánh giá chất lượng giáo dục nhìn chung còn lạc hậu, chưa chú trọng dạy cách học và phát huy tính chủ động, khả năng sáng tạo của học sinh. Dựa trên những hạn chế đó, chương trình giáo dục phổ thông mới tiếp tục mục tiêu giáo dục phát triển con người toàn diện “đức, trí, thể, mỹ”; hài hòa về thể chất và tinh thần; chú trọng các yêu cầu học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với xã hội… Nội dung hoạt động giáo dục của chương trình hiện hành cũng được kế thừa trong hoạt động trải nghiệm sáng tạo của chương trình mới như chào cờ, sinh hoạt lớp, hoạt động đoàn đội, hoạt động ngoài giờ lên lớp...

ÔNG NGUYỄN VĂN HUẤN - P.GĐ SỞ GDĐT BẾN TRE: “Cần giáo dục kỹ năng sống mọi lúc, mọi nơi!”

Kỹ năng sống (KNS) có thể hiểu là: Kỹ năng học tập, kỹ năng làm chủ bản thân, kỹ năng thích ứng và hòa nhập với cuộc sống, kỹ năng làm việc. Đây chính là nhịp cầu giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Tuy nhiên, chương trình giáo dục phổ thông hiện hành quan tâm chủ yếu tới cung cấp kiến thức cho học sinh mà chưa xây dựng theo hướng tiếp cận năng lực, tức là xuất phát từ các năng lực mà mỗi học sinh cần có trong cuộc sống. Nội dung và phương pháp giáo dục trong các nhà trường hiện nay là còn xem trọng việc dạy chữ, chưa chú trọng đúng mức dạy làm người, nhất là việc giáo dục KNS cho học sinh. Chính vì vậy, trong thời gian gần đây, giáo dục KNS cho học sinh được quan tâm nhiều hơn. Giáo dục KNS cho học sinh phổ thông hiện nay không bố trí thành một môn học riêng trong hệ thống các môn học của nhà trường phổ thông bởi KNS phải được giáo dục ở mọi lúc, mọi nơi khi có điều kiện, cơ hội phù hợp. Do đó, giáo dục KNS phải thực hiện thông qua từng môn học và trong các hoạt động giáo dục. Vì vậy, cơ hội thực hiện giáo dục KNS rất nhiều và rất đa dạng như thông qua dạy học các môn học, chủ đề tự chọn, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm…

 BÁC SĨ QUẢN HỒNG ĐỨC - CHUYÊN GIA SỨC KHỎE - AN TOÀN: “Cha mẹ hãy cân bằng giữa hoạt động vui chơi của con và sự an toàn”

Cha mẹ - những người lớn, nếu không cẩn thận sẽ vô cùng tai hại, chúng ta sẽ tạo ra những đứa bé tự ti. Vì thế, chúng ta buộc phải cân bằng giữa việc vui chơi, hoạt động của con và sự an toàn. Trong môi trường tự do vui chơi đó, đứa trẻ sẽ tự tin thể hiện mình. Đừng mong chờ vào việc dạy con mình biết cách an toàn chỉ qua một vài bài giảng. Ngay cả người lớn cũng thường học được một số kỹ năng để ứng phó với hiểm nguy. Dạy con an toàn, nghĩa là đang bắt con gánh lấy phần trách nhiệm làm cha mẹ, ở đây, người đang chịu trách nhiệm cho sự an toàn chính là ba mẹ của trẻ. Điều tôi muốn hướng đến là thông điệp cha mẹ đưa đến cho con cái, đấy là thông điệp “con đang sống trong một môi trường cực kỳ an toàn”, chứ hoàn toàn không phải là thông điệp “môi trường con đang sống đầy nguy hiểm”. Chúng ta luôn cần một sự cân bằng, nếu không sẽ đi từ cái sai này đến cái sai khác. Thả con ra ngoài cho tự do phát triển hoặc giữ con trong nhà cho an toàn, tất cả đều sai. Mấu chốt luôn luôn là con hoạt động trong an toàn. Cha mẹ hãy luôn nhớ như thế!