Đoạn video này cho thấy cảnh một con rắn đen bụng đỏ tấn công một con rắn màu nâu nhỏ hơn. Theo Sean Shaw, người quay đoạn video này, ông nhìn thấy con rắn đen bụng đỏ đuổi theo con rắn nâu trên đường và tấn công.
Bị ngoạm một phần thân, con rắn nâu tuyệt vọng cố tìm cách thoát bằng cách cắn liên tiếp vào thân địch thủ. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của rắn nâu là vô ích vì sức mạnh vượt trội của đối phương.
Shaw cho biết cuộc chiến kéo dài trong 2 phút, trước khi con rắn đen bụng đỏ hạ gục và nuốt chửng đối thủ.
Xem video cuộc đại chiến giữa 2 con rắn độc: