Cả 03 cơ sở này đều đóng trên địa bàn huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Theo đó, xử phạt hành chính đối với Cty Cổ phần mía đường Hòa Bình tổng số tiền là 1.783.332.600 đồng, đình chỉ hoạt động của công ty này trong vòng 6 tháng, xử phạt hành chính Cty TNHH Tân Hiếu Hưng (Nhà máy chế biến tinh bột sắn Hòa Bình) với số tiền 1.926.666.300 và đình chỉ công ty này trong vòng 12 tháng. Bên cạnh đó, xử phạt hành chính ông Nguyễn Ngọc Sáng (chủ cơ sở chăn nuôi lợn Nguyễn Ngọc Sáng) số tiền 194.166.300 đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động xã thải gây ô nhiễm môi trường đối với cơ sở này trong vòng 3 tháng.

Theo đại diện Tổng cục môi trường, qua thanh tra Đoàn thanh tra đã phát hiện các cơ sở này đã vi phạm các hành vi như : không lập, phê duyệt kế hoạch quản lý môi trường theo quy định, không thực hiện chương trình quan trắc giám sát môi trường theo quy định, không thực hiện đúng yêu cầu tiến độ xử lý ô nhiễm môi trường,… 

Quyết định xử phạt cũng nêu rõ, yêu cầu các cơ sở khắc phục hậu quả vi phạm do các hành vi vi phạm gây ra.  Trước đó, đoàn thanh tra của Bộ TNMT đã tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với 3 cơ sở nêu trên.