Đồng thời, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát quá trình nhập khẩu, sản xuất, lưu thông phân phối xăng không chì RON 83 trên thị trường theo quy định. Phó Thủ tướng giao Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, bãi bỏ các văn bản liên quan đến quy định tiêu chuẩn xăng không chì RON 83 lưu thông trên thị trường.

Hiện xăng không chì RON 83 tiêu thụ trực tiếp trên thị trường nội địa không nhiều. Năm 2009, sản xuất xăng RON 83 đạt khoảng 511.000m3; tiêu thụ khoảng 486.000m3, chỉ bằng xấp xỉ 8,59% tổng lượng xăng các chủng loại tiêu thụ nội địa. Tương tự, năm 2010 sản xuất đạt khoảng 501.000m3; tiêu thụ 511.000m3, tương đương 8,67% tổng lượng xăng các loại. Năm 2011 có tăng hơn, tương ứng là 543.000m3 và 540.000m3, nhưng tỉ lệ giảm còn 8,64% tổng lượng xăng các chủng loại.