Cụ thể, bà Thanh có số lượng, tỉ lệ CP nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch là 14.824.072 CP, chiếm tỉ lệ 4,9246%. Bà Thanh đăng ký bán toàn bộ số CP này trong khoảng thời gian dự kiến từ 30.8 - 30.9. Giao dịch bằng phương thức khớp lệnh và thoả thuận.

Hiện giá CP NVB xoay quanh mức 8.000đ/CP. Như vậy, nếu tính theo thị giá, quy mô thoái vốn của bà Thanh khoảng 120 tỉ đồng.