Số tiền này được dùng để trả lương, bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Ông Ánh nói, hiện chưa nắm rõ về số tiền nợ BHXH, nợ lương của các đơn vị thành viên, tập đoàn vẫn đang tiếp tục rà soát. Cũng theo ông Ánh, nguồn vốn trên được công ty mẹ Vinashin lấy từ các nguồn đi vay mới và bán tài sản khi tái cấu trúc tập đoàn.

Trước đây, ông Trần Quang Vũ - nguyên Tổng giám đốc Vinashin (hiện đã bị bắt tạm giam) công bố số tiền nợ lương và bảo hiểm của tập đoàn này khoảng 234 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo ông Ánh quá trình hoạt động, sản xuất kinh doanh đã phát sinh thêm; 400 tỉ đồng trên được giải ngân theo yêu cầu hỗ trợ của các đơn vị thành viên, có phát sinh nữa hay không còn chờ báo cáo từ các đơn vị thành viên. 

Theo TNO