Theo hồ sơ lưu tại sở, Công ty cổ phần dịch vụ hàng hải Nam Việt (Công ty Nam Việt) đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngày 19-3-2009 với vốn điều lệ 120 tỉ đồng. Ba cổ đông sáng lập Công ty Nam Việt gồm Công ty cổ phần đầu tư và vận tải dầu khí Vinashin (nay là Công ty cổ phần Việt Hải) chiếm 80% vốn điều lệ, Vinashin Cam Ranh chiếm 10% vốn điều lệ và một cá nhân đóng góp 10% vốn điều lệ.

Năm 2010, Công ty Nam Việt xin UBND tỉnh Khánh Hòa thực hiện dự án nhà máy sửa chữa tàu biển trên dock nổi với mức đầu tư 294 tỉ đồng, vị trí nằm trong diện tích đã được giao cho Nhà máy đóng tàu Cam Ranh thuộc Vinashin Cam Ranh.

Quy mô đầu tư của dự án này là mua ụ nổi Venture Dock 2 do Nhà máy đóng tàu P.T Naninda Mutiara-Batam (Indonesia) sản xuất năm 1999, xây dựng cầu cảng và mua sắm các máy móc chuyên ngành để sửa chữa tàu biển...

Tuy nhiên, do UBND tỉnh Khánh Hòa không đồng ý cho thực hiện dự án trên vì lo ngại ô nhiễm môi trường, đồng thời trong quy hoạch phát triển của Nhà máy đóng tàu Cam Ranh không có nội dung sửa chữa tàu biển, nên dự án trên coi như phá sản từ đầu năm 2011.

Theo một nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ, Công ty Long Sơn đã bán ụ nổi Venture Dock 2 cho Công ty Nam Việt theo bản hợp đồng kinh tế số 01/HĐKT-2009 ngày 21-4-2009 với giá 15,5 triệu USD. Hợp đồng này thể hiện Công ty Long Sơn phải chịu mọi trách nhiệm về pháp lý đối với ụ nổi nêu trên.

Ông Võ Hữu Thắng - đội phó đội kiểm soát Cục Hải quan Khánh Hòa - khẳng định: "Chúng tôi đang điều tra việc mua bán ụ nổi này. Nếu Công ty Long Sơn bán Venture Dock 2 cho Công ty Nam Việt thì đây là việc làm chưa hợp pháp".