Ông Lê Đức Thọ - Tổng giám đốc VietinBank - cho biết: Năm 2016 VietinBank tiếp tục nỗ lực kiềm chế nợ xấu ở mức dưới 1%. Năm 2015, VietinBank đã thu hồi 2.800 tỉ đồng các khoản nợ xấu rủi ro, đưa mức nợ xấu về mức 0,85%.

Năm 2016, VietinBank đề ra một số chỉ tiêu kế hoạch tài chính gồm tổng tài sản tăng trưởng khoảng 15% - 17%. Nguồn vốn huy động tăng trưởng khoảng 18% - 20%. Dư nợ tín dụng tăng trưởng khoảng 18% - 20%. Tỉ lệ nợ xấu dưới 3%. Lợi nhuận trước thuế cao hơn so với năm 2015.

Ông Nguyễn Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - cho biết, mục tiêu từ nay cho đến năm 2017, VietinBank phấn đấu là ngân hàng toàn diện để sẵn sàng tham gia vào thị trường quốc tế. VietinBank sẽ phấn đấu để tăng tổng tài sản đi đôi với tăng vốn tự có. “Nếu tăng tổng tài sản mà không tăng vốn tự có thì Vietinbank không thể đảm bảo hệ thống an toàn theo chuẩn quốc tế. Vốn tự có của VietinBank hiện có tốc độ tăng thấp hơn so với tốc độ tăng của tổng tài sản, vì vậy có thể ảnh hưởng tới hệ số an toàn”, ông Nguyễn Văn Thắng cho biết.