Kết quả kinh doanh toàn diện của VietinBank như thế nào thưa ông?

2015 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội, toàn hệ thống ngân hàng vừa phải xoay xở kinh doanh, tự mình xử lý nợ xấu; vừa phải đóng vai trò giữ nhịp điều hoà vốn cho nền kinh tế, bao gồm cấp tín dụng cho khu vực tư nhân cũng như đóng góp lớn vào việc tăng nguồn thu ngân sách thông qua mua trái phiếu Chính phủ; trong khi thị trường chưa hồi phục hoàn toàn.

Nhưng đến thời điểm này, Ngành Ngân hàng có thể tạm yên tâm khi an toàn hệ thống được củng cố; chất lượng hoạt động, tài sản tăng; nợ xấu giảm hơn 5 lần, trở về mục tiêu dưới 3%  như Quốc hội giao…

Với VietinBank, các chỉ tiêu tài chính đều rất khả quan. Cụ thể, so với 2014, tổng tài sản đạt 779.000 tỷ đồng, tăng 17,8%, tương đương 104% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 7.360 tỷ đồng, tương ứng 100,8% kế hoạch; tỷ suất sinh lời ROAE và ROAA lần lượt là 10,2% và 1,0%, đạt kế hoạch. Kết thúc năm, chúng tôi đứng đầu về lợi nhuận trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, lợi ích của các cổ đông được đảm bảo.

Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng là 0,85%, thấp hơn mức bình quân toàn ngành và thấp nhất hệ thống.

 

 Trong kết quả này, đâu là nét mới trong hoạt động kinh doanh của VietinBank?

Có khá nhiều nét mới và sự đột phá trong hoạt động kinh doanh năm 2015 của VietinBank. Tính đến cuối năm 2015, tăng trưởng bán lẻ của VietinBank lên tới 51%, tạo nên sự thay đổi vượt bậc trong cơ cấu thu nhập.

Ngoài ra, thu phí dịch vụ năm 2015 của ngân hàng tăng trưởng 29%, qua đó góp phần nâng cao tỷ trọng thu phí dịch vụ trong tổng thu nhập. Hiện, VietinBank đã cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm dịch vụ hiện đại, ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng đầy đủ nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách hàng.

 Tăng trưởng tín dụng VietinBank rất cao. Cấu trúc này được phân bổ ra sao và VietinBank làm gì để kiểm soát rủi ro?

Kết thúc năm 2015, dư nợ tín dụng của VietinBank là 674.000 tỷ đồng đạt 109,9% kế hoạch; trong đó, cho vay nền kinh tế đạt 537.000 tỷ đồng nhưng ở chiều ngược lại, tổng nguồn huy động đạt tới 702.000 tỷ đồng, tương đương 103,8% kế hoạch.

Xét riêng về cấu trúc dư nợ, khu vực bán lẻ tăng mạnh 51% so với năm 2014; dư nợ khách hàng doanh nghiệp tăng 15,3%; trong đó, phân khúc khách hàng vừa và nhỏ có sự tăng trưởng bứt phá ở mức 26% và khách hàng doanh nghiệp FDI tăng mạnh 37,5% so với năm 2014. Tỷ trọng dư nợ bán lẻ trong tổng dư nợ cho vay tăng từ mức 18,1% năm 2014 lên mức 22,4% năm 2015. Yếu tố bền vững nằm ở chỗ này.

Đặc biệt, cấu trúc nguồn vốn huy động cũng thể hiện sự đa dạng theo hướng nâng cao khu vực cá nhân. Cụ thể, nguồn vốn huy động của khách hàng doanh nghiệp tăng trưởng 11,6%; nguồn vốn khách hàng cá nhân tăng 17%; nguồn vốn huy động từ các tổ chức tín dụng tăng trưởng 22,7% so với cuối năm 2014. Đồng thời, VietinBank đã tổ chức thành công các chương trình gặp gỡ nhà đầu tư, chuẩn bị các phương án huy động vốn quốc tế trong thời gian tới. Năm 2015, VietinBank cũng phát hành thành công hơn 8.000 tỷ đồng trái phiếu thứ cấp, bổ sung vốn tự có nhằm nâng cao tỷ lệ an toàn vốn của VietinBank, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của NHNN và tiệm cận các chuẩn mực của Basel II.

 

VietinBank được giao tham gia quản trị, điều hành hai ngân hàng được Nhà nước mua lại. Kết quả đến nay ra sao thưa ông? 

Năm 2015, ngoài việc thực hiện thành công đề án tái cơ cấu do Chính phủ và NHNN phê duyệt, VietinBank còn được NHNN giao nhiệm vụ tham gia quản trị và điều hành đối với hai ngân hàng được Nhà nước mua lại là OceanBank và GP.Bank. Kết quả ban đầu rất khả quan. Hai ngân hàng đã hoạt động bình thường trở lại, đặc biệt, tiền gửi tăng trưởng tốt. So với thời điểm bắt đầu tái cơ cấu, tăng trưởng tiền gửi của OceanBank là 17% còn GP.Bank tăng gần 10%. Đặc biệt, VietinBank hỗ trợ OceanBank thu hồi nợ xấu, nợ ngoại bảng 5.000 tỷ đồng.

Bước sang 2016, mục tiêu của VietinBank là gì, thưa ông?

Trước hết, VietinBank đặt mục tiêu các chỉ tiêu tài chính như sau: tổng tài sản tăng khoảng 15% - 17%; nguồn vốn huy động tăng khoảng 18% - 20%; dư nợ tín dụng tăng khoảng 18% - 20%. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu dưới 3% và lợi nhuận trước thuế cao hơn so với năm 2015.

Ngoài ra, chúng tôi phải nâng cao vốn tự có ở mức đứng đầu hệ thống để bảo đảm hệ số an toàn vốn (car) nhằm phù hợp với tăng trưởng quy mô tổng tài sản và coi đó là bước đi cần thiết trong quá trình hội nhập.

Thứ hai, triển khai mạnh mẽ chiến lược kinh doanh trung hạn, tiến tới mục tiêu trở thành ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất với hiệu quả hoạt động hàng đầu ngành ngân hàng Việt Nam vào năm 2017.