“Hiện tại, Đề án tái cấu trúc Sacombank sau sáp nhập đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt ngày 22/5/2017 nên Báo cáo tài chính được kiểm toán cùng các tài liệu Đại hội và danh sách nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 đang được khẩn trương hoàn tất”, đại diện Sacombank cho biết. 

Sacombank dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015, 2016 vào ngày 30/6/2017. Sacombank sẽ gửi lại Thư mời và công bố tài liệu Đại hội cho cổ đông theo đúng thời gian quy định.

Trước đó, HĐQT Sacombank đưa ra nghị quyết thống nhất đề cử danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS Sacombank nhiệm kỳ 2017-2021. Theo đó, ứng cử viên HĐQT Sacombank nhiệm kỳ mới gồm: ông Nguyễn Đức Hưởng, ông Kiều Hữu Dũng, ông Nguyễn Miên Tuấn, ông Nguyễn Xuân Vũ, ông Nguyễn Văn Cựu, ông Phạm Văn Phong. Ứng cử viên HĐQT độc lập là bà Nguyễn Thị Bích Hồng.
Đáng chú ý nhất là ông Nguyễn Đức Hưởng, người vừa từ nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị LienVietPostBank.


Tuy nhiên, trao đổi với PV báo Lao Động, ông Nguyễn Đức Hưởng phủ nhận tin đồn sẽ ngồi “ghế nóng” với vai trò là thành viên HĐQT của Sacombank. Trước đó, ngày 7.4.2017, ông Nguyễn Đức Hưởng đã gửi đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Thường trực/TV HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt để góp phần tham gia công tác tái cơ cấu hệ thống NHTM của NHNN Việt Nam.