Nguyên nhân của động thái cắt giảm 8 Phó Tổng Giám đốc được Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank - mã: EIB) giải thích rằng đang cải tổ Hội sở chính để tinh gọn bộ máy quản lý và nâng cao hiệu quả.

Đại diện Eximbank cho biết việc tái sắp xếp này là một phần của các khởi xướng chiến lược trung và dài hạn của Ngân hàng thuộc dự án “Eximbank Mới”. Trước đó, Ban điều hành của ngân hàng Eximbank gồm 15 người bao gồm 1 Tổng giám đốc và 14 Phó tổng giám đốc.

Cụ thể, Eximbank tổ chức lại 9 Khối và Trung tâm/ Phòng ban hiện tại tại Hội sở chính thành 7 Khối sau: Khối Khách hàng Doanh nghiệp, Khối Ngân hàng Bán lẻ, Khối Kinh doanh Tiền tệ, Khối Quản lý Rủi ro, Khối CNTT và Vận hành, Khối Hỗ trợ, Khối Kế hoạch Chiến lược

Cơ cấu Ban điều hành mới bao gồm 7 thành viên: Ông Lê Văn Quyết (Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc); Ông Trần Tấn Lộc (Phó Tổng Giám đốc); Ông Đào Hồng Châu (Phó Tổng Giám đốc); Bà Đinh Thị Thu Thảo (Phó Tổng Giám đốc); Bà Văn Thái Bảo Nhi (Phó Tổng Giám đốc); Ông Nguyễn Hồ Hoàng Vũ (Phó Tổng Giám đốc); Ông Võ Quang Hiển (Phó Tổng Giám đốc).

Ngân hàng  bổ sung một vị trí mới quan trọng là Giám đốc cấp cao. Các Giám đốc cấp cao chịu trách nhiệm thực hiện chiến lược kinh doanh của Ngân hàng, gồm có: Ông Bùi Văn Đạo; Ông Nguyễn Văn Hào; Ông Lê Anh Tú; Ông Masashi Mochizuki; Ông Yutaka Moriwaki.

Từ đầu năm 2017, giá cổ phiếu EIB niêm yết ở mức 9.450 đồng/cổ phiếu. Tính đến hết ngày 4.8.2017, EIB chốt phiên ở giá 13.000 đồng/cổ phiếu (tăng 37,5% so với đầu năm 2017).