8 quận, huyện có 45 dự án vi phạm

Theo dự thảo kết quả giám sát tình hình quản lý, sử dụng đất trên địa bàn Hà Nội của HĐND TP, số dự án vi phạm nhiều, nhưng số bị thu hồi quá ít. Nhiều dự án gia hạn nhiều lần vẫn chậm triển khai, không hoàn thành đúng tiến độ.

Cụ thể, từ năm 2009 đến tháng 6.2012, các ngành và UBND quận, huyện thị xã đã xử lý 605 tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất có dấu hiệu vi phạm Luật Đất đai. Từ năm 2009 đến 2011, đã ban hành quyết định thu hồi đất của 29 tổ chức với diện tích 21,58ha. Trong 6 tháng đầu năm 2012, đã lập hồ sơ và công khai danh sách thu hồi đất của 11 tổ chức với diện tích hơn 813ha.

Hiện nay, Sở TNMT đã trình UBND TP hồ sơ thu hồi đất của 9/11 tổ chức. 30 tổ chức chậm triển khai 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đã bị nhắc nhở và cho phép gia hạn thời gian thực hiện dự án. Có 13 tổ chức được gia hạn lần 2 và 6 tổ chức được gia hạn lần 3.

Chỉ tổng hợp trên 8 quận, huyện mà đoàn giám sát HĐND TP tới làm việc trực tiếp, đã có tới 45 dự án chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa và chưa có biện pháp khắc phục. Trong đó có một số dự án đã được TP kiểm tra, phát hiện từ năm 2009. Cá biệt có dự án vi phạm trên 10 năm, nhưng không được phát hiện.

Một số dự án vi phạm được đoàn giám sát HĐND nhắc đến, đó lá dự án xây dựng nhà ở bán cho CBCNV Viện Lao & Phổi và Hãng phim Tài liệu - Khoa học Trung ương từ năm 1998; dự án xây dựng nhà ở để bán cho cán bộ công nhân viên quận Ba Đình có khó khăn về nhà ở từ năm 1999 (hai dự án này đều của Cty xây dựng phát triển nhà Ba Đình, nay là Cty cổ phần tập đoàn Ba Đình).

Việc gia hạn tiến độ chủ yếu theo đề xuất của chủ đầu tư

Đoàn giám sát của HĐND TP nhận thấy, có dự án địa phương đã nhiều lần kiểm tra từ năm 2009 đến nay và liên tục đề nghị TP xử lý thu hồi, song không hiểu vì lý do gì mà UBND TP vẫn tiếp tục chỉ đạo đối thoại với chủ đầu tư. Điều này đã gây sự bức xúc cho địa phương (dự án chế tác, kinh doanh vàng bạc, đồ trang sức của Cty TNHH vàng bạc đá quý Agribank tại huyện Thường Tín).

Về nguyên nhân của tình trạng trên, theo nhận định của đoàn giám sát, do quá trình đô thị hoá nhanh, một số dự án chậm triển khai do phải tạm dừng để rà soát quy hoạch sau hợp nhất theo chỉ đạo của Thủ tướng, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế... và nguyên nhân chủ yếu vẫn là do các cấp chính quyền và chủ đầu tư. “Sự quan tâm chỉ đạo của chính quyền địa phương còn chưa thường xuyên, sâu sát, có nơi còn buông lỏng trong quản lý đất đai và “phá rào” về thủ tục đầu tư xây dựng, thủ tục đất đai với một số dự án” - Đoàn giám sát nhấn mạnh.

Đoàn giám sát HĐND TP cũng đánh giá, công tác kiểm tra, thanh tra các dự án có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế. Các tổ chức được thanh tra, kiểm tra chiếm tỉ lệ thấp. Một số nơi chưa quan tâm đúng mức, thiếu tính chủ động, thiếu kiên quyết trong xử lý vi phạm (quận Ba Đình, huyện Phú Xuyên).

Cũng theo đoàn giám sát, việc gia hạn tiến độ thực hiện đối với các dự án chậm triển khai, chậm tiến độ chưa chặt chẽ về pháp lý, chưa minh bạch về tiêu chí, thủ tục, trình tự thực hiện, thời gian gia hạn... và chủ yếu theo đề xuất của chủ đầu tư. “Quá trình thu hồi đất bị kéo dài, không đảm bảo nguyên tắc kịp thời, công khai, chế tài không có tính răn đe đối với những chủ đầu tư cố tình trây ỳ, vi phạm, không hợp tác” - HĐND TP kết luận.