Quá trình hội nhập TPP là cơ hội để các ngân hàng trong nước có điều kiện tiếp cận gần hơn với chuẩn mực quốc tế, gia tăng các sản phẩm dịch vụ, nâng cao năng lực quản trị và tài chính. Cùng đó, các luồng vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam tăng trưởng mạnh trong thời gian tới sẽ tạo thuận lợi cho hệ thống ngân hàng nói chung và NHTM nói riêng tăng cường thanh khoản và cơ hội kinh doanh.

Trong bối cảnh hội nhập TPP với nhiều thách thức đặt ra, vai trò của các cơ quan giám sát an toàn tài chính quốc gia ngày càng được thể hiện rõ. Là định chế tài chính nhà nước có chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, góp phần duy trì sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm sự phát triển an toàn, lành mạnh của hoạt động ngân hàng, vai trò và năng lực của BHTGVN càng phải thể hiện rõ ràng hơn, đặc biệt trong giai đoạn hội nhập này.

Hiện nay, trên thế giới đã có hơn 100 quốc gia thành lập hệ thống BHTG. Tại những nước có nền kinh tế nói chung và hệ thống ngân hàng nói riêng phát triển mạnh (tiêu biểu là Mỹ, Nhật Bản…), công cụ BHTG rất được coi trọng và sử dụng hiệu quả. Trong thời gian qua, BHTGVN đã tích cực triển khai áp dụng bộ Các nguyên tắc cơ bản phát triển hệ thống BHTG hiệu quả do Hiệp hội BHTG quốc tế (IADI) xây dựng, qua đó từng bước đáp ứng các chuẩn mực quốc tế.

Khi thị trường tài chính vận hành với nhịp độ nhanh, số lượng các ngân hàng sáp nhập, chuyển đổi, thậm chí là phá sản có thể sẽ gia tăng, khiến cho người gửi tiền có tâm lý lo ngại. Cho nên, chức năng bảo vệ tiền gửi cá nhân của BHTGVN tại các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi với hạn mức hợp lý sẽ củng cố niềm tin người gửi tiền, góp phần thúc đẩy quá trình huy động vốn, ngăn chặn rút tiền đột biến, đe dọa đến an toàn thanh khoản của các ngân hàng.

Với khối lượng công việc lớn như vậy, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đã và đang phát huy các công cụ hiện có trong việc kiểm tra, giám sát tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi nhằm phát hiện sớm rủi ro để kiến nghị phương án giải quyết phù hợp hoặc báo cáo NHNN có biện pháp xử lý; đồng thời, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám sát an toàn tài chính. BHTGVN luôn nỗ lực hoàn thiện các mục tiêu chiến lược, nâng cao chất lượng nhân sự, hiện đại hóa hệ thống kiểm tra, giám sát, nâng cao năng lực tài chính và pháp lý. Bên cạnh đó, BHTGVN luôn đồng hành với các TCTD nhằm vượt qua những thách thức trong quá trình hội nhập.