Theo Thứ trưởng Bộ NNPTNT Vũ Văn Tám, dự kiến từ 5-10.10, trên cơ sở định mức chung áp dụng cho 4 tỉnh, các tỉnh sẽ áp giá và tính tổng mức thiệt hại cũng như tổng hợp, đề xuất tổng mức bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng bị thiệt hại ở từng địa phương.

Khi hoàn thành việc thống kê thiệt hại, các địa phương sẽ gửi thêm cho Bộ NNPTNT và Bộ Tài chính. Sau đó, Bộ NNPTNT sẽ tổng hợp lại và chuyển sang Bộ Tài chính để Bộ Tài chính tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ. Sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ phân bổ tiền bồi thường, hỗ trợ cho các địa phương để thực thi triển khai.

“Nếu đúng theo quy trình cũng như tiến độ thì ngày 15/10 Thủ tướng Chính phủ sẽ có căn cứ để phê duyệt và chuyển tiền xuống các địa phương” - ông Tám khẳng định.

Sáng 30.9, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã chủ trì họp ban chỉ đạo cùng với các tỉnh, các bộ ngành. Theo đó, Chính phủ có chủ trương ứng trước 3.000 tỉ đồng cho các tỉnh nhằm đáp ứng được mong mỏi của người dân. Các tỉnh căn cứ vào số tiền ứng trước này để giải ngân cho các đối tượng được hưởng chính sách bồi thường.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng đã chỉ đạo, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ quyết định về định mức thì Bộ NNPTNT sẽ chủ trì phối hợp với các bộ ngành sẽ tổ chức một đoàn công tác đi xuống 4 tỉnh để phối hợp, giám sát cũng như đôn đốc các tỉnh triển khai để áp giá và giải quyết bồi thường cho người dân.