Theo báo cáo của Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp TPHCM, cho biết trong hai năm 2014 - 2015, 15 tổng công ty thuộc TPHCM phải thoái 3.817 tỉ đồng vốn đầu tư ngoài ngành ở các lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, quỹ đầu tư. Tuy nhiên, đến hết năm 2014, các doanh nghiệp này mới rút được khoảng 15% số vốn này. Trước đó, trong năm 2013, số vốn đã thoái tại các DNNN trực thuộc thành phố khá “khiêm tốn”, chỉ được khoảng 30 tỉ đồng.

Trước tình hình đó, lãnh đạo UBND thành phố đã ra yêu cầu trong quý 2, quý 3 năm nay các DNNN tập trung cho việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành để đến cuối năm 2015 là hoàn thành kế hoạch thoái vốn đã ban hành. Sắp tới có thể sẽ yêu cầu các doanh nghiệp cam kết về tiến độ thoái vốn và nếu không thực hiện cam kết thì thành phố sẽ có chế tài xử lý.

Trong năm 2014, lãnh đạo 29 DNNN cũng đã ký cam kết nếu không thực hiện kế hoạch cổ phần hóa công ty đúng hạn vào thời điểm cuối năm 2015 thì chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc 29 DNNN tại TPHCM sẽ bị hạ bậc lương, khiển trách hoặc chuyển công tác, bị cách chức. 

Tính đến cuối năm 2014, có 107 DNNN thuộc UBND thành phố, trong đó có 15 doanh nghiệp đang sáp nhập, giải thể, phá sản, bán …Trong năm 2014 tổng doanh thu của 92 doanh nghiệp đang hoạt động còn lại đạt 73.028 tỉ đồng (giảm 15,63% so với năm 2013), nộp ngân sách 9.936 tỉ đồng (giảm 6% so với năm 2013).

clip
Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist), một trong những DNNN của TPHCM