Ngày 27.4.2017, cơ quan chức năng tại Bình Đình đã tổ chức tiêu hủy 25.312 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại bị tịch thu từ năm 2016 đến ngày 31.3.2017.

Quá trình tiêu huỷ được thực hiện tại Kho tạm giữ tang vật của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh và dãi rác Long Mỹ thành phố Quy Nhơn. Số thuốc lá trên thuộc nhiều nhãn hiệu như JET, HERO, 555, ESSE, CAPRI, ORIS, MOND/Rich mond, Jewels    ZEST, Craven A/ Rasion.

Toàn bộ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bị tiêu hủy được xử lý sơ bộ tại Kho Nhơn Phú bằng cách xếp toàn bộ số lượng thuốc lá tiêu hủy dưới nền sân bêtông, cho xe chạy qua, chạy lại làm biến dạng các bao thuốc lá. Sau đó, tất cả số lượng thuốc lá tiêu hủy đã biến dạng được công nhân thu gom đưa lên xe rác để ép lại, sau đó vận chuyển đến bãi rác Long Mỹ, đổ xuống bãi rác và châm lửa đốt cháy toàn bộ.