Thưa Bộ trưởng, với vai trò “tay hòm chìa khóa”, Bộ Tài chính đã và sẽ thực hiện tiết giảm chi phí công như thế nào trong năm 2017?

- Thực hành tiết kiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công trong năm 2017, Bộ Tài chính chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước ban hành và chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ, có trọng tâm như bố trí dự toán chi ngân sách phù hợp với khả năng cân đối nguồn lực ngay từ khâu xây dựng dự toán năm 2017, chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách mới khi cân đối được nguồn. Bộ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xây dự toán chi NSNN năm 2017 hết sức tiết kiệm, gắn với việc tinh giản biên chế, sắp xếp lại bộ máy hành chính.

Khi triển khai dự toán NSNN năm 2017, các bộ, ngành và địa phương phải tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khảo sát nước ngoài; hạn chế mua sắm ôtô và trang thiết bị đắt tiền; mở rộng khoán xe công…

Các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên và các nguồn cải cách tiền lương để đảm bảo nguồn tăng lương cơ sở lên mức 1,3 triệu đồng/tháng từ 1.7.2017. Ngân sách trung ương chỉ hỗ trợ một phần tiền lương tăng thêm cho một số địa phương ngân sách khó khăn không tự cân đối đủ nguồn theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ tăng cường công tác kiểm soát chi tại cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước các cấp, quản lý chặt chẽ và hạn chế tối đa việc ứng trước dự toán NSNN và chi chuyển nguồn sang năm sau, nhất là các nhiệm vụ do chủ quan của các đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện chậm.

Bộ cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập để từ đó giảm mức hỗ trợ trực tiếp, dành nguồn tăng chi hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách, tạo nguồn cải cách tiền lương và hỗ trợ mua sắm sửa chữa để nâng cao chất lượng dịch vụ sự nghiệp công.

Sau một thời gian thực hiện khoán xe công, Bộ trưởng đánh giá thế nào về hiệu quả của biện pháp này và mô hình này sẽ tiếp tục được triển khai như thế nào?

- Từ ngày 1.10.2016, Bộ Tài chính đã tiến hành khoán kinh phí sử dụng xe ôtô đưa đón từ nơi ở đến nơi làm việc hàng ngày đối với chức danh Thứ trưởng và lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ thuộc Bộ. Quy định này hướng đến tiết giảm chi phí hành chính (xăng xe, lái xe, bảo trì và thay thế xe mới...) và giảm bớt phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý tài sản công. Bộ sẽ tiếp tục theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện để đề xuất sửa đổi QĐ số 32/2015/QĐ-TTg theo hướng tiếp tục cắt giảm xe ôtô công, phấn đấu đến năm 2020 giảm từ 30%-50% lượng xe phục vụ công tác chung của các bộ, ngành, địa phương, trừ các đơn vị thuộc địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn và xác định lộ trình thực hiện chế độ khoán kinh phí sử dụng xe áp dụng đối với chức danh thứ trưởng và tương đương, xe phục vụ công tác chung.

Số tiền tiết giảm từ những biện pháp trên sẽ được sử dụng ra sao, thưa Bộ trưởng?

- Số tiết kiệm chi này được bố trí trong dự toán NSNN hằng năm để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đối với các khoản tiết kiệm của từng cơ quan, đơn vị trong kinh phí được giao tự chủ, đơn vị có thể sử dụng để chi thu nhập tăng thêm cho người lao động.

Dự kiến đến năm 2020, ngân sách chỉ bố trí kinh phí để các cơ quan, đơn vị chi trả cho các chức danh đủ điều kiện thực hiện khoán kinh phí sử dụng xe hoặc thuê dịch vụ xe khi đi làm, đi công tác. Số tiền NSNN tiết giảm được một phần được sử dụng cho chi đầu tư hoặc bù đắp chung để tăng chi cho NLĐ (như lương, phúc lợi).

Bên cạnh việc quản lý chặt chẽ chi tiêu công, xin Bộ trưởng chia sẻ những trọng tâm triển khai của Bộ Tài chính trong năm 2017?

- Năm 2017, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tài chính, đảm bảo tính đồng bộ, công khai, minh bạch, ổn định và phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Trong đó, tập trung hoàn thiện thể chế về quản lý thu, chi NSNN, quản lý ngân quỹ; đẩy mạnh thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khu vực hành chính và sự nghiệp công; tăng cường quản lý giám sát nợ công, nợ nước ngoài quốc gia; phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại các loại hình thị trường tài chính, dịch vụ tài chính; đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động DNNN và hiệu quả sử dụng vốn nhà nước tại DN.

Bộ cũng tiếp tục sửa đổi, hoàn thiện hệ thống pháp luật tài chính để hỗ trợ DN phát triển, tập trung vào việc tháo gỡ các rào cản, vướng mắc về chính sách thuế, hải quan, chế độ kế toán, kiểm toán, thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính đồng thời rà soát, bổ sung và thực hiện có hiệu quả các chính sách ưu đãi về thuế, tín dụng cho DN, đặc biệt là các DN nhỏ và vừa; cho phát triển công nghiệp hỗ trợ và cho nông nghiệp, nông thôn.

Bộ cũng sẽ tập trung cải cách thủ tục hành chính thuế, hải quan, triển khai thực hiện ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin, hướng tới tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, có tính cạnh tranh với các nước trong khu vực…

Bộ trưởng đánh giá thế nào về triển vọng kinh tế năm 2017? Việc nhiều hiệp định thương mại quốc tế đã và sẽ có hiệu lực sẽ tác động thế nào tới nền kinh tế? Bộ Tài chính đã và sẽ có những chuẩn bị gì để giúp nền kinh tế ứng phó tốt với những thay đổi trên.

- Năm 2017, dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có xu hướng cải thiện nhưng vẫn ở mức thấp, qua đó có ảnh hưởng nhất định đến kinh tế nước ta. Dự báo tăng trưởng kinh tế trong nước khả quan hơn năm 2016, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát tiếp tục duy trì ở mức thấp. Việc đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng... giúp nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, nền kinh tế có thể phải đối mặt với những khó khăn như tác động không thuận của hội nhập kinh tế quốc tế, sự thích ứng của DN còn chậm, biến đổi khí hậu và thiên tai, tác động bất lợi của ô nhiễm môi trường,... Mặc dù vậy, dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nỗ lực phấn đấu của các DN và nhân dân, chúng tôi tin tưởng rằng kế hoạch phát triển KTXH năm 2017 sẽ đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Riêng về tác động của các hiệp định thương mại quốc tế đối với Việt Nam, cho đến nay, chúng ta đã hoàn thành việc ký kết nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTAs) song phương và đa phương. Dự kiến năm 2017, sẽ ký thêm 2 FTAs; nâng tổng số các FTAs đã ký là 13. Việc tham gia vào các hợp tác kinh tế và FTAs đã giúp Việt Nam thu hút FDI, thúc đẩy xuất khẩu, tăng năng suất và chuyển giao công nghệ, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả. Tuy nhiên, hội nhập cũng làm tăng áp lực cạnh tranh trong khi năng lực cạnh tranh của hàng hóa và doanh nghiệp trong nước còn hạn chế. Bên cạnh đó, hàng hóa từ các nước ngoài FTAs, thông qua các nước FTA nhập khẩu vào Việt Nam để được hoàn thuế suất ưu đãi cũng làm giảm nguồn thu NSNN từ lĩnh vực này.

Trong tình hình đó, Bộ Tài chính đã chủ động tham mưu từng bước bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài chính, phù hợp với thông lệ quốc tế và cam kết của các hiệp định thương mại, thông qua việc sửa đổi Luật Ngân sách, Luật Thuế xuất nhập khẩu, Luật Hải quan,…; đồng thời tập trung cải cách, rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế, hải quan... nhằm tạo thuận lợi cho DN, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh, thu hút đầu tư. Bộ Tài chính cũng phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương đẩy mạnh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vừa tăng thu cho NSNN, vừa góp phần bảo vệ sản xuất trong nước.

+ Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng!