Ông Cao cho biết, hai bên vẫn hợp tác và phía Cty Thế Diệu đang đề nghị tỉnh Thừa Thiên - Huế chọn một địa điểm khác phù hợp ở khu vực Lăng Cô để tiếp tục đầu tư nhằm chứng minh DN này đầu tư vào Huế không liên quan đến mục đích quốc phòng. Như Báo Lao Động đã thông tin, sau khi có nhiều thông tin trái chiều liên quan đến vấn đề an ninh - quốc phòng từ việc tỉnh Thừa Thiên - Huế cấp phép cho Cty CP Thế Diệu đầu tư khu nghỉ dưỡng quốc tế World Shine tại mũi Cửa Khẻm (đã được chấp nhận địa điểm nghiên cứu, chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng chưa được lập và phê duyệt các dự án đầu tư; chưa tiến hành thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư, giao đất, cho thuê đất; chưa cấp phép xây dựng; chủ đầu tư đã rà phá bom mìn, xây dựng một căn nhà tạm…), hai bên đã thống nhất dừng triển khai dự án.