Công văn nêu rõ: Theo thông tin từ doanh nghiệp hội viên của VINACAS, từ cuối tháng 6.2017 đến nay, hàng trăm container điều thô nhập khẩu và điều nhân xuất khẩu về tới cảng TP.Hồ Chí Minh buộc phải lưu công, lưu bãi chờ thông quan do vướng mắc các quy định mới về khai báo hải quan căn cứ công văn số 4828/TCHQ-CSQL ngày 27.6.2017 và công văn số 4824/TCHQ-GSQL ngày 20.7.2017 của Tổng Cục Hải quan về thực hiện Quy định số 15/2017/QĐ-TTg ngày 12.5.2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Cụ thể, thay vì trước đây DN được phép làm thủ tục khai báo hải quan và kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu nơi hàng đến (một cửa) thông qua Chi cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh với thời gian và thủ tục thông quan nhanh chóng thì nay bắt buộc phải khai báo hải quan tại chi cục hải quan của tỉnh/thành phố nơi DN đặt cơ sở sản xuất (Bình Phước, Đồng Nai…).
Quy định mới này đã phát sinh thêm một cửa thứ hai vì việc kiểm dịch thực vật vẫn bắt buộc thực hiện tại TP.Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, Cơ quan Kiểm dịch Thực vật Vùng II không thể lấy mẫu kiểm dịch ngay khi hàng về tới cảng TP.Hồ Chí Minh mà phải đợi hàng hóa đã được kiểm tra xong bởi chi cục hải quan của tỉnh/thành phố nơi DN đặt cơ sở sản xuất thì mới lấy tiến hành mẫu kiểm dịch.
Như vậy, mỗi lô hàng sẽ phải được vận chuyển từ TP.Hồ Chí Minh đi các tỉnh/thành phố có liên quan (để thông quan) và có thể từ các tỉnh/thành phố kéo về TP.Hồ Chí Minh (để kiểm dịch), sau đó lại quay ngược lại các tỉnh/thành phố (để nhập kho và đưa vào sản xuất).
Việc này gây lãng phí thời gian và chi phí liên quan cho DN và xã hội như: Gia tăng chi phí lưu công, lưu bãi; gia tăng thời gian vận chuyển hàng hóa từ cảng về kho của DN; trì hoãn thời gian xếp dỡ và tiến độ sản xuất, giao hàng cho khách…
Căn cứ điều kiện thực tế của ngành điều với lượng hàng hóa xuất nhập khẩu lớn và vòng quay trong sản xuất, chế biến nhanh, ông Đặng Hoàng Giang - Phó Chủ tịch VINACAS - đề nghị cho phép DN ngành điều được linh hoạt lựa chọn khai báo hải quan tại Chi cục Hải quan ở TP.Hồ Chí Minh hoặc chi cục hải quan của tỉnh/thành phố nơi DN đặt cơ sở sản xuất tùy theo điều kiện thực tế của mỗi DN.