Quyết định này vừa được công bố vào sáng nay, 31.7, tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC). Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công sẽ kiêm nhiệm vai trò phụ trách Hội đồng thành viên Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy cho đến khi có nhân sự được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐTV.

Hiện ông Nguyễn Ngọc Sự đang giữ chức Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và chính thức nghỉ chế độ theo quy định từ 1.8.2017.

Với kinh nghiệm phụ trách lĩnh vực công nghiệp đóng tàu thời gian qua, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công được kỳ vọng sẽ đưa Tổng công ty này thoát khỏi cơn khủng hoảng do Vinashin để lại và có những bước phát triển thời gian tới.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cho biết, giai đoạn vừa qua, CBCNV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã rất nỗ lực, cố gắng triển khai thực hiện công tác tái cơ cấu nhưng do hậu quả từ thời Vinashin quá lớn, do cả yếu tố khách quan không thuận lợi, trong đó một số cơ chế chính sách liên quan của Đảng, Nhà nước chưa được thực hiện triệt để nên công tác tái cơ cấu chưa đạt được kỳ vọng đặt ra và Tổng công ty vẫn đang gặp nhiều khó khăn về việc làm, tài chính.

Đây là lần thứ 2 trong nhiệm kỳ này, một thứ trưởng kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV một tổng công ty lớn. Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cũng đã kiêm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐTV tổng công ty Đường sắt Việt Nam trong một thời gian khi đơn vị này đổi lãnh đạo.