Lãnh đạo huyện Quốc Oai cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2012, kết quả thu ngân sách đạt gần 600 tỉ đồng, trong đó, thu ngân sách nhà nước khoảng 46,750 tỉ đồng, đạt 14% so với dự toán năm. Theo lãnh đạo huyện, thu ngân sách đạt thấp do nguồn thu từ đất, thuế công nghiệp ngoài quốc doanh, thu phí, lệ phí gặp nhiều khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu yêu cầu huyện tiếp tục quản lý toàn diện các lĩnh vực, đặc biệt cần đôn đốc, rà soát các nguồn thu để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch giao Sở QHKT phối hợp với huyện hoàn thiện quy hoạch nông thôn mới của 20 xã trên địa bàn, nghiên cứu mở rộng quy hoạch KCN Ngọc Liệp; Sở TNMT phối hợp giải quyết dứt điểm vấn đề ô nhiễm môi trường của các KCN, tham mưu cho TP xử lý vấn đề đất xen kẹt, đất dịch vụ của huyện.

Kết quả những công việc này phải báo cáo UBND TP trong tháng 9.2012.