TKV thấy rằng, nếu đầu tư một cảng lớn như vậy (theo dự toán giai đoạn 1 trước đây khoảng 3.800 tỉ đồng) với thời giá như hiện nay sẽ trượt giá tăng lên thì sẽ không đạt kết quả mong đợi. Trước tình hình đó, TKV đã chọn cách khác để thay thế vì trên thực tế sản lượng của dự án này chưa nhiều, năm 2013 dự án Tân Rai đạt khoảng trên 300.000 tấn và nếu như vậy mà phải bỏ ra số tiền rất lớn để đầu tư cảng thì quả là lãng phí. Do vậy, TKV đề nghị dừng dự án.

Hiện TKV đang xuất khẩu bauxite thông qua cảng Gò Dầu và Phú Mỹ, nhìn chung năng lực và công suất đưa qua cảng này rất tốt. Do vậy, nên xem xét các nguồn lực chung cho xã hội, tránh sự lãng phí, đây là cách để mình nhìn lại. Hiện TKV đã có phương án thuê cảng Gò Dầu, tận dụng cơ sở vật chất, hạ tầng sẵn có để xuất khẩu đến năm 2015, sau đó nếu tính toán thấy bất hợp lý thì sẽ xây dựng phương án khác".