Cty chấm dứt hoạt động đa cấp là Cty TNHH Isagenix Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính: Ô số 2, Tầng M, Tòa nhà Sông Hồng, Số 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP.Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng đa cấp: KEVIN PATRICKS ADAMS. Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp số: 017/QLCT-GCN do Cục Quản lý cạnh tranh – Bộ Công Thương cấp lần đầu ngày 23 tháng 01 năm 2015, cấp sửa đổi bổ sung lần thứ tư ngày 22.1.2016.

Lý do chấm dứt hoạt động được đưa ra là xét thấy việc kinh doanh tại Việt Nam không còn cần thiết đối với chủ sở hữu Cty, vì vậy, chủ sở hữu Cty quyết định giải thể Cty theo quy định của pháp luật Việt Nam. Theo đó, các hoạt động bán hàng đa cấp cũng bị chấm dứt.

Phạm vi chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp là trên toàn quốc. Thời gian bắt đầu chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp từ ngày 14.3.2016. Thông tin liên hệ tại trụ sở chính và tại địa phương nơi doanh nghiệp có hoạt động bán hàng đa cấp: Người liên hệ: Bà Đào Thùy Linh. Điện thoại: 04-32080888.

Trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cục Quản lý cạnh tranh ban hành thông báo này, Cty TNHH Isagenix Việt Nam có trách nhiệm hoàn thành các nghĩa vụ đối với người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.