Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đang tiến hành lấy ý kiến các thành viên thị trường để hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP. Trong đó có một nội dung mới được cơ quan quản lý thị trường chú trọng đó là là thắt chặt hơn quy định phát hành riêng lẻ của các công ty đại chúng.

Thời gian qua, các quy định quản lý hoạt động phát hành chứng khoán để tăng vốn của DN trên TTCK đang bộc lộ bất cập, nên dẫn đến nhiều DN liên tục thực hiện các đợt chào bán riêng lẻ với khối lượng lớn, làm phát sinh nhiều rủi ro liên quan đến khả năng giám sát, quản trị và ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông hiện hữu trong DN.

Chính vì có quá nhiều khe hỡ nên việc giám sát số vốn thực góp gặp nhiều khó khăn do không có các quy định về tài khoản phong tỏa đối với chào bán cổ phần riêng lẻ. Việc giám sát sử dụng vốn từ các đợt huy động vốn lớn chưa rõ ràng. Do không có quy định về thời hạn chào bán, dẫn đến các cá nhân trong DN lợi dụng tình hình thị trường để thực hiện chào bán cho các đối tác và người liên quan khi có lợi. Nhiều DN thực hiện hoán đổi nợ thành cổ phần, nhưng việc xác định tính xác thực của các khoản nợ gặp nhiều khó khăn...

Theo quy định mới trong Nghị định 58, các công ty đại chúng chỉ được chào bán riêng lẻ để huy động vốn, hoán đổi các khoản nợ, hoán đổi lấy cổ phần hay phần vốn góp của doanh nghiệp khác; còn tổ chức kinh doanh chứng khoán được chào bán riêng lẻ để chuyển thành công ty cổ phần cũng như các mục đích trên. Đồng thời, điều kiện được chào bán riêng lẻ là công ty đại chúng phải đăng ký giao dịch trên sàn tập trung hoặc niêm yết. Điều này sẽ làm tăng sản phẩm, hàng hóa trên thị trường chứng khoán và giúp nhà đầu tư tìm kiếm được đối tượng chuyển nhượng vốn khi cần thiết.

Bên cạnh đó, phương án chào bán phải xác định tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán hoặc đối tượng được chào bán, số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán. Một số trường hợp đặc biệt như việc chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng hoặc nhóm liên quan tăng từ 10% trở lên thì danh sách chào bán phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.

Đối với chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ hoặc cổ phiếu, công ty đại chúng cần rõ ràng, minh bạch về danh sách chủ nợ, nhà đầu tư và các khoản nợ, số lượng cổ phần được hoán đổi, phương pháp xác định cũng như tỷ lệ hoán đổi (phải có ý kiến của tổ chức kiểm toán được chấp thuận có chức năng thẩm định giá).

Ngoài ra, đối với phương án sử dụng nguồn vốn huy động cũng được cơ quan chức năng tăng cường quản lý và giám sát. HĐQT chỉ được thay đổi phương án sử dụng vốn khi được ĐHCĐ ủy quyền và mọi thay đổi đều phải báo cáo tại đại hội gần nhất. Theo quan điểm của nhiều chuyên gia, những quy định chặt chẽ hơn như trên kỳ vọng sẽ bảo vệ nhà đầu tư trong làn sóng tăng vốn khủng của các công ty đại chúng trong thời gian qua.

Clip minh họaanh minh hoa