Đoàn thanh tra gồm 15 thành viên, do ông Ngô Văn Khánh, Vụ trưởng Vụ Thanh tra Kinh tế II làm trưởng đoàn. Thời gian  thanh tra được xác định là 75 ngày làm việc thực tế (không kể ngày nghỉ, ngày lễ). Việc thanh tra này đã được TTCP lên kế hoạch từ giữa năm 2009 và Tổng thanh tra đã ký quyết định thanh tra, tuy nhiên thời điểm đó kế hoạch thanh tra đã bị hoãn lại để các tập đoàn tập trung vào nhiệm vụ chống suy giảm kinh tế.

Sau khi UBKT Trung ương ký kết luận kiểm tra dấu hiệu vi phạm của Chủ tịch Tập đoàn Vinashin Phạm Thanh Bình với những kết luận và kiến nghị mạnh mẽ: “Thiếu trách nhiệm, cố ý làm trái, có dấu hiệu vụ lợi cá nhân”, việc TTCP quyết định thanh tra toàn diện tập đoàn này sẽ mổ xẻ, làm rõ những tồn tại, sai phạm tại đơn vị này để xử lý triệt để.

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, TTCP đã yêu cầu các đơn vị nhận chuyển giao vốn, tài sản của Vinashin sau đợt cơ cấu lại theo quyết định của Thủ tướng là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Vinalines cùng tham dự và hợp tác với đoàn thanh tra để làm rõ những tồn tại ở đơn vị này.

 
D.T