Trước đó cũng theo thông tin từ NHNN, VAMC sẽ là doanh nghiệp đặc thù, được tổ chức dưới hình thức công ty TNHH một thành viên, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ và chịu sự quản lý Nhà nước, thanh tra, giám sát của NHNN. Vốn điều lệ của VAMC được cấp từ nguồn vốn của NHNN. Cơ chế xử lý nợ của VAMC là công ty sẽ phát hành trái phiếu đặc biệt để mua nợ của các TCTD và các TCTD có thể sử dụng trái phiếu đặc biệt này để vay tái cấp vốn tại NHNN.

Với cơ chế trên và thông qua việc mua và xử lý nợ xấu, VAMC được cho sẽ giảm áp lực trả nợ, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) xử lý khó khăn tài chính tạm thời. Cụ thể khi DN bán nợ cho VAMC sẽ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, giảm hoặc miễn toàn bộ số lãi đã quá hạn thanh toán; đầu tư, cung cấp tài chính và nhờ đó có thể xử lý khó khăn tài chính tạm thời.

Ngoài ra, với các cơ chế hoạt động, các quyền đặc thù VAMC với sự phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan, sẽ tháo gỡ khó khăn về pháp lý, chính sách thuế cho DN và đẩy nhanh quá trình xử lý tài sản đảm bảo cho TCTD. NHNN cũng cho hay, khi đó các nhà đầu tư cũng được quyền tham gia vào quá trình này theo nguyên tắc thị trường dưới hình thức bán đấu giá.

Nhiều khả năng, VAMC sẽ đi vào hoạt động ngay trong quý II này.

Trước đó theo ông Vũ Viết Ngoạn – Chủ tịch Uỷ ban Giám sát tài chính quốc gia - theo dự thảo đề án, VAMC có thể xử lý được khoản nợ xấu khoảng trên dưới 100.000 tỉ đồng. Bên cạnh đó, khoản trích lập dự phòng 60.000 tỉ đồng trong năm 2012 sẽ giúp các ngân hàng rất nhiều trong việc xử lý nợ xấu.