Theo đó, dự án này ban đầu có tổng mức đầu tư 822 tỉ đồng với thời gian thu phí hoàn vốn 27 năm 8 tháng và thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm. Tuy nhiên, sau khi quyết toán chi phí đầu tư và rà soát lại hợp đồng, tổng vốn đầu tư của dự án giảm 36 tỉ đồng, từ 822 tỉ đồng xuống 786 tỉ đồng, trong đó vốn nhà đầu tư là 156 tỉ đồng, vốn vay 489 tỉ đồng, vốn ngân sách Nhà nước 141 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, lưu lượng phương tiện thực tế qua trạm thu giá tăng cao hơn so với dự kiến tại hợp đồng dự án vì di dời vị trí Trạm thu phí từ Tào Xuyên đến Dốc Xây là khu vực có lưu lượng xe cao hơn so với vị trí cũ và sự tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội những năm gần đây… Do đó, phương án tài chính thay đổi dẫn đến thời gian thu hoàn vốn của dự án giảm xuống còn 7 năm 2 tháng và thời điểm thu tạo lợi nhuận của Nhà đầu tư sớm hơn dự kiến 20 năm.

Bộ GTVT nhận định việc giữ nguyên thời gian thu phí tạo lợi nhuận là 3 năm như hợp đồng ban đầu là chưa hợp lý và sau nhiều vòng đàm phán, các bên chưa thống nhất mức lợi nhuận của dự án trong khi tính đến ngày 31.7.2017, nhà đầu tư đã thu tạo lợi nhuận được hơn 1 năm, cao hơn số cao nhất so với các phương án đàm phán mức lợi nhuận của nhà đầu tư Tổng cục ĐBVN đã đưa ra.

Do đó, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục ĐBVN tạm dừng thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại Trạm Tào Xuyên từ 0h00 ngày 10.8 để tiếp tục đàm phán và xử lý theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ cho biết đã rà soát, đàm phán để điều chỉnh giá 35 dự án, 27 dự án có mức vé thấp hơn mức bình quân và 11 dự án chưa giảm do lưu lượng xe thấp hơn so với phương án tài chính.