Một góc biển phía sau Nhà máy FHS, nơi mà nước thải được xả ra. Ảnh: Trần Tuấn

Chỉ đạo này được ban hành sau cuộc họp giữa Bộ TN&MT và Bộ KH&CN.

Theo đó, chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TN&MT cũng nêu rõ: Lập trạm quan trắc chất lượng nước thải, chất thải một cách thường xuyên đối với các nhà máy đang xả thải lớn ra môi trường biển cho đến khi những tồn tại liên quan đến sự cố môi trường được xác định và đảm bảo các nguồn xả thải phải được kiểm soát, công khai, thuận tiện cho hoạt động giám sát thường xuyên.

Lập Đoàn kiểm tra liên ngành trong đó mời các tổ chức khoa học trong và ngoài nước tham gia và kiểm tra đánh giá độc lập đối với các doanh nghiệp có nguồn thải ra môi trường biển. Đoàn kiểm tra liên ngành bắt đầu hoạt động từ ngày 5.5.2016 và duy trì đến khi kết thúc công tác kiểm tra này. Kết quả kiểm tra cần phải được thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước, các phương tiện thông tin đại chúng và nhân dân được biết.

Kiên quyết xử lý nghiêm bất cứ tổ chức, cá nhân nào gây ô nhiễm môi trường.

Đồng thời, các cơ quan quản lý Nhà nước và Doanh nghiệp phải đảm bảo rằng sau khi kiểm tra số liệu quan trắc của các trạm xử lý chất thải, nước thải trong khu vực này sẽ được công khai minh bạch, tạo điều kiện để chính quyền các cấp, các hiệp hội nghề cá và đặc biệt là nhân dân đều có thể tiếp cận và giám sát công tác bảo vệ môi trường.