Theo đó,  ngày 23.4.2012 Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 847/TĐSĐ-TCKT của Tập đoàn Sông Đà về việc cho tập đoàn vay từ Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài - Bộ Tài chính để trả nợ cho Dự án ximăng Hạ Long - Cty CP ximăng Hạ Long làm chủ đầu tư. Dự án ximăng Hạ Long với công suất thiết kế 2,07 triệu tấn ximăng PCB40/năm; tổng mức đầu tư 6.468,5 tỉ đồng. Dự án được bàn giao và đi vào sản xuất kinh doanh từ 2.2.2010, với vốn điều lệ của Cty CP là 982 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Sông Đà là cổ đông lớn nhất (59%).

Trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, Cty gặp nhiều khó khăn về sản xuất, tiêu thụ, giá cả nguyên - nhiên - vật liệu đầu vào tăng mạnh, dư nợ vay vốn để đầu tư, sản xuất và trả nợ vay của Cty rất lớn (trung bình là 7.000 tỉ đồng/năm), lãi suất vay vốn ngân hàng tăng cao (từ 20 – 27%/năm), trong khi giá bán tăng không đủ bù chi phí dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2011 lỗ 581,268 tỉ đồng; năm 2012 lỗ kế hoạch 495,976 tỉ đồng.

Theo báo cáo của Tập đoàn Sông Đà, tổng số tiền tập đoàn đã hỗ trợ trả nợ thay cho Cty CP ximăng Hạ Long tính đến ngày 31.3.2012 là 1.211,1 tỉ đồng, bao gồm: Trả nợ Ngân hàng Natixis 40.974.646,45EUR - tương đương với 1.157 tỉ đồng (trả nợ cho 5 kỳ, kỳ đầu tiên ngày 22.12.2009 đến kỳ thứ năm - ngày 22.12.2011); trả nợ cho Ngân hàng NIB số tiền 1.890.936EUR - tương đương 53,1 tỉ đồng.

Hiện tại, giá trị khối lượng dở dang và công nợ phải thu của tập đoàn lên đến hơn 10.000 tỉ đồng do các chủ đầu tư không có vốn để thanh toán, tập đoàn đang phải cân đối để thanh toán các khoản nợ vay đến hạn trả nên không thể tiếp tục hỗ trợ Cty CP ximăng Hạ Long trong việc trả nợ khoản vay của các ngân hàng nước ngoài năm 2012, 2013.

Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính có ý kiến trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận: Cho Tập đoàn Sông Đà vay từ Quỹ tích lũy trả nợ nước ngoài - Bộ Tài chính để trả nợ Ngân hàng Natixis 3 kỳ, gồm: Kỳ ngày 22.6.2012 - kỳ ngày 22.12.2012 và kỳ ngày 22.6.2013; thời hạn vay vốn: 5 năm kể từ ngày nhận nợ, gốc và lãi vay được hoàn trả toàn bộ vào ngày đến hạn của khoản vay.