Các thông số đầu vào cơ bản được tính cho giá điện áp dụng từ 1.7.2012: Giá than cho sản xuất điện tăng so với giá than hiện hành từ 10 - 11,5% tuỳ từng loại; giá khí trung bình cho Nhà máy điện Cà Mau là 9,338USD/triệu BTU được tính trên cơ sở giá dầu HFO là 720,96USD/tấn; giá dầu (sau thuế VAT): DO là 20.897đ/lít, FO là 18.116đ/lít; tỉ giá hối đoái giữa VND và USD là 20.927đ/USD.

Doanh thu bán điện của EVN dự kiến tăng thêm 3.710 tỉ đồng tương ứng với sản lượng điện thương phẩm của EVN dự kiến từ 1.7 đến 31.12 là 56,8 tỉ kWh bao gồm cả sản lượng điện xuất khẩu. Lần điều chỉnh giá điện này không có sự thay đổi về đối tượng áp giá, cơ cấu biểu giá mà chỉ điều chỉnh mức giá đối với các đối tượng theo cơ cấu được quy định tại QĐ268/QĐ-TT ngày 23.2.2011 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng mức giá bán điện sinh hoạt bậc thang từ 0 – 50kWh áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp không điều chỉnh, giữ nguyên ở mức 993đ/kWh.