Theo SCOLI 2015, TPHCM đứng thứ 6 trong cả nước, do trong những năm gần đây TPHCM thực hiện chương trình bình ổn giá nên giá các mặt hàng như lương thực, thực phẩm, may mặc, đồ uống, thuốc lá... không có mức tăng đột biến. Chỉ số giá SCOLI của TPHCM bằng 97,39% so với thành phố Hà Nội. Trong 11 nhóm hàng, TPHCM có 9 nhóm hàng có mức giá thấp hơn thủ đô Hà Nội từ 1% đến 8%; có 2 nhóm hàng có mức giá cao hơn là giao thông (100,8%) và giáo dục là (115%).

Trà Vinh là tỉnh có chỉ số giá SCOLI thấp nhất trong cả nước. Chỉ số giá SCOLI của Trà Vinh bằng 80,72% so với thành phố Hà Nội. Mức giá bình quân chung của Trà Vinh khá thấp, chỉ từ 73,77% đến 89% so với mức giá chung của Hà Nội.

Thái Bình là tỉnh có mức giá thấp thứ hai sau Trà Vinh. Chỉ số giá SCOLI của Thái Bình bằng 81,61% so với Hà Nội. Tỉnh Vĩnh Long cũng là tỉnh có mức giá rẻ, mức giá bình quân chung của các nhóm hàng bằng 78% đến 89% so với mức giá chung của Hà Nội. Nhóm hàng có mức giá thấp ảnh hưởng lớn tới mức giá chung của Vĩnh Long là nhóm văn hóa giải trí và du lịch. Nhóm hàng này có mức giá bình quân chỉ bằng 75% đến 85% mức giá bình quân của Hà Nội...

Hầu hết giá hàng hóa và dịch vụ các tỉnh thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long luôn thấp hơn Hà Nội đặc biệt ở 2 nhóm hàng: lương thực, thực phẩm và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch, giá bằng 77% đến 93% mức giá bình quân của Hà Nội.

Như vậy, giống như năm 2014, Đồng bằng sông Cửu Long vẫn là vùng có chỉ số giá SCOLI thấp nhất trong cả nước. Lai Châu và Hà Nội vẫn là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước trong năm 2015, nhưng trong năm 2015, Lai Châu từ vị trí thứ 2 đã vượt lên vị trí thứ nhất.

Các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và TPHCM cũng là những địa phương có mức giá chung khá cao, vị trí “đắt đỏ” của các tỉnh này khá tương đồng với năm 2014.

Theo SGGP