Cụ thể, VSD cấp mã số giao dịch cho 71 nhà đầu tư cá nhân trong tháng 11, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước và là mức cao nhất kể từ tháng 9 năm nay, khi Nghị định 60 bắt đầu có hiệu lực. Trong khi đó, cũng có thêm 24 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài mới được cấp số giao dịch, gần tương đương con số của cùng kỳ năm trước và bằng một nửa so với mức của tháng 10.

Trong 11 tháng đầu năm 2015, VSD đã cấp mã số giao dịch cho 661 nhà đầu tư cá nhân và 277 nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Như vậy, số nhà đầu tư cá nhân hiện đã ở mức cao nhất kể từ năm 2011. 

Tính đến hết tháng 11, đã có tổng cộng 18.508 nhà đầu tư nước ngoài được cấp mã số giao dịch chứng khoán tại Việt Nam, trong đó có 2.864 nhà đầu tư tổ chức và 15.664 nhà đầu tư cá nhân.
clip