Tại công văn hỏa tốc số 5774/UBND-KGVX, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu Giám đốc các sở: Công thương, NNPTNT, Công an TP.Hà Nội, Viện trưởng Viện KSND TP, Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ khẩn trương kiểm tra, xem xét trách nhiệm quản lý nhà nước công tác quản lý của cán bộ, viên chức thú y tại các chợ nêu trên, báo cáo UBND TP.Hà Nội trước ngày 13.10.2016.

Các ngành, địa phương tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, nếu cần sẽ xử lý hình sự nếu vi phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực ATTP theo quy định của Luật Hình sự. Tổ chức kiểm tra, kiểm điểm trách nhiệm ngay các tập thể, cá nhân Chủ tịch UBND phường, xã liên quan và Trưởng BQL 3 chợ nêu trên vì đã để xảy ra vi phạm trên địa bàn quản lý.

UBND TP.Hà Nội yêu cầu Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm và Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ báo cáo UBND TP trước ngày 15.10.2016. Nếu quá thời hạn này mà TP chưa nhận được báo cáo, sẽ xem xét trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận, huyện này.

UBND TP cũng giao các sở: Y tế, Công thương, NNPTNT, CATP và Chru tịch UBND 30 quận, huyện tăng cường quản lý ATTP trên địa bàn, thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý, báo cáo TP.