Trong đó, sẽ cổ phần hóa (CPH) 16 doanh nghiệp và bộ phận doanh nghiệp; 14 doanh nghiệp sẽ được sắp xếp theo các hình thức khác. Nhà nước sẽ nắm giữ trên 50% vốn tại 1 doanh nghiệp và 3 bộ phận doanh nghiệp. Ngoài ra, Nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần tại 6 doanh nghiệp và 6 bộ phận doanh nghiệp.

Theo tiến độ CPH toàn bộ doanh nghiệp nhà nước thuộc TP năm 2013, sẽ cho phép thực hiện CPH và thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo CPH Cty TNHH MTV giày Thụy Khuê trong tháng 12. Trong tháng 3.2013 sẽ có quyết định cho phép thực hiện CPH và thành lập ban chỉ đạo, tổ giúp việc ban chỉ đạo CPH Cty TNHH MTV Mai Động.

Cũng trong năm 2013, HN sẽ thực hiện sáp nhập 8 doanh nghiệp. Bao gồm: Cty xuất-nhập khẩu Hà Lâm; Trại lâm nghiệp Tiên Phong, Ba Vì; Trạm lâm nghiệp Thường Tín; Xí nghiệp môi trường đô thị (XN MTĐT) Gia Lâm; XN MTĐT Từ Liêm; XN MTĐT Thanh Trì; XN MTĐT Sóc Sơn; XN MTĐT Đông Anh. Từ tháng 3 đến tháng 12.2013 sẽ tiến hành phá sản 3 Cty, gồm: Cty sản xuất công nghiệp xây lắp; Cty kỹ thuật điện thông; Cty ăn uống dịch vụ du lịch Sóc Sơn...

Năm 2014, TP sẽ chính thức chuyển sang Cty cổ phần cho các Cty: Quản lý bến xe Hà Nội, dịch vụ - xuất nhập khẩu nông sản Hà Nội, đầu tư phát triển thể thao Hà Nội, Cty 18.4, Cty 27.7.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Huy Tưởng, từ năm 1996 đến nay, TP đã hoàn thành sắp xếp 420 doanh nghiệp. Theo đó, đã CPH 271 DNNN (trong đó có 221 doanh nghiệp và 50 bộ phận doanh nghiệp); Chuyển doanh nghiệp sang hoạt động theo mô hình Cty mẹ - Cty con là 14 doanh nghiệp... Ngoài ra còn có 5 doanh nghiệp được chuyển sang đơn vị sự nghiệp; 13 doanh nghiệp được giao cho tập thể người lao động; 5 doanh nghiệp được bán. Bên cạnh đó, có 105 doanh nghiệp được sắp xếp bằng nhiều hình thức khác như sáp nhập, hợp nhất, giải thể, phá sản.