Họp báo công bố Quyết định phê duyệt quy hoạch lưới điện Quốc gia tới năm 2020
 
Theo đó, mục tiêu của quy hoạch này là cung cấp đầy đủ nhu cầu điện trong nước, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu năm 2015 khoảng 194-210 tỷ kWh; năm 2020 khoảng 330-362 tỷ kWh.
 
Ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng này từ mức 3,5% năm 2010 lên 4,5% tổng điện năng sản xuất vào năm 2020.
 
Giảm hệ số đàn hồi điện/GDP từ bình quân 2,0 hiện nay xuống còn bằng 1,5 vào năm 2015 và còn 1,0 vào năm 2020.
 
Đẩy nhanh chương trình điện khí hóa nông thôn, miền núi đảm bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.
 
Về giá bán điện theo quy hoạch thì giá bán điện sẽ theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa các mục tiêu chính trị-kinh tế-xã hội của Nhà nước và mục tiêu sản xuất kinh doanh, tự chủ tài chính của các doanh nghiệp ngành điện. Giá bán điện cần kích thích phát triển điện, tạo môi trường thu hút đầu tư và khuyến khích cạnh tranh trong các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện.
 
Giá bán điện phải bảo đảm thu hồi được chi phí và có mức lợi nhuận hợp lý (thành phần đầu tư tái sản xuất mở rộng) nhằm bảo đảm các doanh nghiệp ngành điện tự chủ được về tài chính.
 
Thứ trưởng Bộ Công thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, “giá điện chúng ta đang áp dụng hiện nay Tập đoàn điện lực Việt Nam chưa có lãi. Số liệu sản xuất kinh doanh điện 6 tháng đầu năm của tập đoàn này lỗ hơn 3 nghìn tỷ đồng. Định hướng của Chính phủ theo Quyết định số 1208, trong những năm 2020 tiến tới giá bán điện là từ 8-9cent.  Từ nay tới lúc đó chúng ta có 10 năm thực hiện lộ trình tăng giá điện”. 
 
Giá bán điện cũng xem xét tới các đặc thù vùng và cư dân các vùng: Biên giới, hải đảo, nông thôn, miền núi ,... với những điều tiết trợ giá, trợ thuế cần thiết để giảm bớt cách biệt về hưởng thụ năng lượng điện, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và đô thị hóa giữa các khu vực và bộ phân dân cư, giữa miền núi và miền xuôi, giữa nông thôn và thành thị....
 
Vũ Hải