Trần tình của Habubank

Sau một số trì hoãn và những bản thông cáo báo chí mang tính chơi chữ liên quan đến câu chuyện sáp nhập, Habubank cuối tuần qua cũng chính thức tổ chức ĐHCĐ thường niên lần thứ 21 với nội dung được chờ đợi nhất là bàn thảo và thông qua phương án sáp nhập với SHB. Thông tin cho hay, phát biểu trước ĐHCĐ, TGĐ Bùi Thị Mai cho rằng, các khoản vay từ nhóm khách hàng Vinashin đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh ngân hàng, nhất là với chi phí vốn ngày càng cao, hệ quả là kết quả tài chính và chất lượng tài sản có từ năm 2011 và đến nay bị suy giảm rất nhiều. Và đây là một trong những nguyên nhân đầu tiên dẫn đến việc HBB phải tính đến phương án sáp nhập với ngân hàng khác.

Bên cạnh đó, ngân hàng này cũng đang đứng trước những khó khăn trong kinh doanh như nợ xấu ở mức cao, ảnh hưởng đến tình hình và hiệu quả hoạt động kinh doanh. Số liệu được công bố tại đại hội cho thấy, đến cuối năm 2011 (ngày 31.12), tỉ lệ nợ xấu của Habubank là 4,42%, cao hơn nhiều so với tỉ lệ nợ xấu bình quân của toàn ngành là 3,4%. Đáng lưu ý tính đến ngày 29.12.2011, nếu dựa trên báo cáo tài chính được kiểm toán theo chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS), tỉ lệ nợ xấu của Habubank lên tới con số 16,06%. Còn nếu đánh giá trên quan điểm mức độ rủi ro tiềm ẩn, tỉ lệ nợ xấu trên đây có thể lên đến 32,06%. Giải quyết những khó khăn trên đây, giải pháp được cho là hữu hiệu nhất trong thời điểm hiện nay là sáp nhập với ngân hàng khác và ở đây, Habubank chọn phương án sáp nhập với SHB.

Tại sao SHB?

Dù rằng sau khi xem xét, giải pháp sáp nhập với ngân hàng khác được cho là tốt hơn. Trước đó, ngay khi công khai các tài liệu về phương án và đề án sáp nhập với SHB, HĐQT của Habubank khẳng định đây là một quyết định được cân nhắc một cách cẩn trọng trên cơ sở đảm bảo tối đa quyền lợi cho các cổ đông, cán bộ nhân viên trong điều kiện hiện nay của ngân hàng. Việc sáp nhập HBB vào SHB là việc chuyển toàn bộ trách nhiệm và nghĩa vụ của HBB với các khách hàng, đối tác, nhân viên cho SHB kể từ ngày nhận sáp nhập. Quá trình này, được sự kiểm soát và hỗ trợ chặt chẽ của NHNN các cấp để đảm bảo quá trình diễn ra thành công, không ảnh hưởng tới quyền lợi hợp pháp của người gửi tiền, khách hàng và các bên liên quan.

Song, tại sao lại chọn SHB và năng lực tài chính của nhà băng này đến đâu lại là câu hỏi được nhiều cổ đông của Habubank đặt ra. Có ý kiến cho rằng, SHB phải là một nhà băng có tài chính thực sự khỏe mới có thể gánh vác được Habubank cũng như đảm bảo sức khỏe, hiệu quả của ngân hàng sau sáp nhập. Việc sáp nhập theo đó cũng không thể tiến hành vội vàng, ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông. Bên cạnh dấu hỏi về năng lực tài chính của SHB, có ý kiến còn cho rằng, nếu được chọn, tại sao Habubank không chọn những định chế tài chính có năng lực hơn SHB... Thực tế thì ngay trong dự thảo đề án sáp nhập với SHB, HĐQT của Habubank cũng nhận thấy không ít các điểm yếu của đối tác sáp nhập. Phân tích về SHB, Habubank nhìn thấy một nhà băng có quy mô hoạt động chưa lớn, chưa có bề dày hoạt động và cơ cấu quản trị doanh nghiệp cũng chưa bắt kịp với tốc độ phát triển của ngân hàng. Bên cạnh đó, cơ cấu bảng cân đối kế toán của SHB vẫn tập trung nhiều vào hoạt động tín dụng và chi phí hoạt động cao so với tổng nguồn thu của ngân hàng.

Dù có nhiều thắc mắc của cổ đông, ĐHCĐ của Habubank cũng đi đến phần biểu quyết và kết quả cuối cùng cho thấy, có đến 85,21% trên tổng số phiếu biểu quyết đồng ý thông qua phương án sáp nhập Habubank vào SHB kèm theo đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập và điều lệ ngân hàng sau sáp nhập. Như vậy về mặt thủ tục, thương vụ sáp nhập hai ngân hàng cơ bản hoàn tất nửa chặng đường đầu tiên, về phía Habubank. Phía bên kia – SHB, chặng đường còn lại phụ thuộc vào kết quả tại ĐHCĐ sẽ được tổ chức vào ngày 5.5 tới đây. Có thông tin cho rằng, nửa còn lại dường như sẽ dễ dàng hơn.